Β ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ

  
 • *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

1. Διαδικασίες Υποβολής Αιτήσεων εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β’ Επιπέδου ΤΠΕ

Εμφανίσεις: 1788

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται από το κόμβο του έργου για τις ανακοινώσεις σχετικά με τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αιτήσεων για συμμετοχή στην επιμόρφωση Β' Επιπέδου ΤΠΕ.

Πώς υποβάλλουν αιτήσεις οι εκπαιδευτικοί για τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση Β' Επιπέδου ΤΠΕ;

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του έργου http://b-epipedo2.cti.gr/mis  και με χρήση των κωδικών που τους έχουν αποδοθεί κατά την πιστοποίηση τους στο Α' Επίπεδο ΤΠΕ, να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα της ειδικότητάς τους που θα υλοποιηθούν στην περιοχή τους.

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών και η κατανομή τους στα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης γίνεται σε 2 φάσεις:

 • Α΄ Φάση: Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής και λαμβάνουν αυτόματα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ένα τυχαίο αριθμό για τη συμμετοχή τους στην κλήρωση που θα ακολουθήσει σε περίπτωση μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων στα προγράμματα της επιλογής τους. Με την λήξη της Α' Φάσης ακολουθεί η κλήρωση για την κατανομή των εκπαιδευτικών στα προγράμματα επιμόρφωσης. Οδηγίες για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στη Α' Φάση, θα βρείτε ΕΔΩ.
 • Β' Φάση: Δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της Α' Φάσης και δίνεται δυνατότητα συμπλήρωσης κενών θέσεων, ιδίως σε προγράμματα που δεν συμπλήρωσαν ικανό αριθμό αιτήσεων ενδιαφερομένων προκειμένου να υλοποιηθούν τόσο με επικαιροποίηση των επιλογών σε αιτήσεις εκπαιδευτικών που δεν κληρώθηκαν, όσο και με νέες αιτήσεις. Οδηγίες για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στη Β' Φάση, θα βρείτε ΕΔΩ.

Πώς γίνεται γνωστό το αποτέλεσμα της κλήρωσης με την λήξη της Α’ Φάσης;

Το αποτέλεσμα της κλήρωσης ανακοινώνεται λίγες ώρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, προσωπικά σε κάθε εκπαιδευτικό και μόνο μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα του έργου http://b-epipedo2.cti.gr/mis με χρήση των κωδικών τους.

Ποια τα πιθανά αποτελέσματα της κλήρωσης με την λήξη της Α’ Φάσης των αιτήσεων των εκπαιδευτικών;

Ο εκπαιδευτικός που είχε συμμετάσχει με αίτηση κατά την Α’ φάση ενημερώνεται από το σύστημα για το αποτέλεσμα της κλήρωσης:

 • Επιτυχόντες, χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που κληρώθηκαν σε πρόγραμμα που πρόκειται να υλοποιηθεί.
 • Επιλαχόντες, χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που κληρώθηκαν σε πρόγραμμα αλλά με σειρά κατάταξης – βάσει του τυχαίου αριθμού κλήρωσης – μεγαλύτερης της δυναμικότητας του προγράμματος.
 • Μη κληρωθέντες, χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που δεν κληρώθηκαν και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα που συμπληρώνουν ικανό αριθμό αιτήσεων/ επιμορφούμενων προκειμένου να υλοποιηθούν.

Ποιοι έχουν δυνατότητα υποβολής ή επικαιροποίησης αίτησης κατά την Β’ Φάση;

Δυνατότητα υποβολής ή επικαιροποίησης αίτησης κατά την Β’ Φάση αιτήσεων εκπαιδευτικών έχουν:

 • Εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά την Α’ Φάση δεν κληρώθηκαν και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα που συμπληρώνουν ικανό αριθμό αιτήσεων/ επιμορφούμενων προκειμένου να υλοποιηθούν.
 • Επιλαχόντες σε προγράμματα που συμπληρώθηκαν κατά την Α’ Φάση και πρόκειται να υλοποιηθούν.
 • Άλλοι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλουν νέα αίτηση σε αυτή τη φάση
 • Κατά περίπτωση, επιτυχόντες σε προγράμματα που υλοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η μετακίνησή τους δεν μειώνει τα πλήθος των επιμορφούμενων σε βαθμό που να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα υλοποίησής τους.

Πώς γίνεται η κατανομή/ τοποθέτηση των ενδιαφερομένων στα προγράμματα κατά την Β’ Φάση υποβολής των αιτήσεων των εκπαιδευτικών;

Η κατανομή/ τοποθέτηση των ενδιαφερομένων στα παραπάνω προγράμματα στη Β’ Φάση, γίνεται άμεσα κατά σειρά απόλυτης χρονικής προτεραιότητας.

Με την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης είμαι «επιτυχών». Τι σημαίνει αυτό και τι πρέπει να κάνω στη Β’ Φάση;

Ως επιτυχόντες χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που κληρώθηκαν σε πρόγραμμα που πρόκειται να υλοποιηθεί.  Δεν χρειάζεται, εν γένει, να κάνουν κάποια ενέργεια κατά τη διάρκεια της Β’ Φάσης και η μετακίνησή τους σε άλλο πρόγραμμα επιτρέπεται μόνο όταν δεν μειώνει το πλήθος των επιμορφούμενων σε βαθμό που να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα υλοποίησης του προγράμματος που έχουν ήδη κληρωθεί. Σε περίπτωση που δεν τους εξυπηρετεί το αποτέλεσμα της κλήρωσης ενημερώνουν σχετικά το ΚΣΕ με την έναρξη των εγγραφών ώστε η θέση τους να καλυφθεί από τη λίστα των επιλαχόντων.

Με την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης είμαι «επιλαχών». Τι σημαίνει αυτό και τι πρέπει να κάνω στη Β’ Φάση;

Ως επιλαχόντες χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που κληρώθηκαν σε πρόγραμμα αλλά με σειρά κατάταξης – βάσει του τυχαίου αριθμού κλήρωσης – μεγαλύτερης της δυναμικότητας του προγράμματος.  Το σύστημα ενημερώνει τον επιλαχόντα εκπαιδευτικό για τη σειρά κατάταξης που έχει στο σύνολο όλων των επιλαχόντων.  Με βάση αυτή τη πληροφορία ο επιλαχών έχει τη δυνατότητα στη Β’ φάση να αλλάξει / τροποποιήσει την αίτησή του ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες συμμετοχής του σε πρόγραμμα επιμόρφωσης.  Για παράδειγμα αλλαγή σε πρόγραμμα με διαθέσιμες θέσεις ή βελτίωση σειράς επιλαχόντα σε άλλο.

Με την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης δεν κληρώθηκα σε κάποιο πρόγραμμα. Τι σημαίνει αυτό και τι πρέπει να κάνω στη Β’ Φάση;

Ως μη κληρωθέντες, χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που δεν κληρώθηκαν και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα που συμπληρώνουν ικανό αριθμό αιτήσεων/ επιμορφούμενων προκειμένου να υλοποιηθούν. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα στη Β’ Φάση να αλλάξουν / τροποποιήσουν την αίτησή τους ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες συμμετοχής τους σε πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Με την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης είμαι «επιτυχών» σε κάποιο πρόγραμμα που έχει πολύ λίγες αιτήσεις. Τι σημαίνει αυτό και τι πρέπει να κάνω στη Β’ Φάση;

Στην περίπτωση που υπάρχουν κληρωθέντες σε πρόγραμμα που δεν συγκέντρωσαν τον ελάχιστο, εν γένει, αριθμό συμμετοχών των 10 ατόμων, είναι πιθανό το πρόγραμμα αυτό να μην υλοποιηθεί και σε αυτές τις περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα στη Β’ Φάση να αλλάξουν / τροποποιήσουν την αίτησή τους ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες συμμετοχής τους σε πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Τι πρέπει να προσέχω στην περίπτωση τροποποίησης της αίτησής μου κατά την Β’ Φάση;

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν κατά την Α’ Φάση θα πρέπει αρχικά να ενημερωθούν σχετικά με το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω της λειτουργίας «Προβολή Αίτησης Επιμορφούμενου» πριν αποφασίσουν για την συμμετοχή τους στη Β’ Φάση υποβολής αιτήσεων.

Κατά την τροποποίηση της αίτησής τους, οι ενδιαφερόμενοι ΔΕΝ «μεταφέρουν» την κατάσταση «επιτυχών» που ενδεχομένως είχαν στο προηγούμενο πρόγραμμα, ούτε την σειρά κατάταξης που είχαν αν ήταν «επιλαχών». Η κατάστασή τους στο νέο πρόγραμμα εξαρτάται αποκλειστικά από το πλήθος των αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί σε αυτό.

Κατά τη διάρκεια της Β’ Φάσης συστήνεται η περιοδική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την κατάσταση της αίτησής τους σε σχέση με το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει / κληρωθεί ώστε να προβούν σε ενέργειες τροποποίησης της αίτησής τους και ενδεχομένως να αυξήσουν τις πιθανότητες συμμετοχής τους σε πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Παράδειγμα: Είμαι 10ος επιλαχών σε ένα πρόγραμμα με χωρητικότητα 15 ατόμων. Θα πρέπει να υποβάλλω αίτηση σε άλλο πρόγραμμα κατά την Β’ Φάση;

Το ότι είστε 10ος επιλαχών σε ένα πρόγραμμα με χωρητικότητα 15 ατόμων σημαίνει ότι 10 άτομα προηγούνται και θα πρέπει να αποχωρήσουν για να γίνετε επιτυχών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Εάν υπάρχει άλλο διαθέσιμο πρόγραμμα της ειδικότητάς σας που σας ενδιαφέρει και έχει λιγότερες αιτήσεις π.χ. πρόγραμμα χωρητικότητας 15 ατόμων που έχει 9 αιτήσεις, τότε σημαίνει ότι εάν υποβάλλετε αίτηση θα είστε 10ος και «επιτυχών» στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, οπότε βελτιώνετε τη θέση σας και από «επιλαχών» γίνεστε «επιτυχών».

Εάν υπάρχει άλλο διαθέσιμο πρόγραμμα της ειδικότητάς σας που σας ενδιαφέρει και έχει λιγότερες αιτήσεις π.χ. πρόγραμμα χωρητικότητας 15 ατόμων που έχει 17 αιτήσεις, τότε σημαίνει ότι αν υποβάλλετε αίτηση θα είστε 3ος επιλαχών, άρα βελτιώνετε τη θέση σας και αυξάνετε τις πιθανότητες συμμετοχής σας σε πρόγραμμα επιμόρφωσης, σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα στο οποίο ήσασταν 10ος.

Πότε γίνεται η τελική ενημέρωση για την κατάσταση της αίτησης που υπέβαλα στην Β’ Φάση;

Με την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση σχετικά με τη τελική κατάσταση της συμμετοχής τους, με χρήση των κωδικών τους, μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS) της Πράξης, στη διεύθυνση http://b-epipedo2.cti.gr/mis  (επιλογή: «Προβολή Αίτησης Επιμόρφωσης»).
Με την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών τα ΚΣΕ που ανέλαβαν την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης φροντίζουν να επικοινωνήσουν με τους επιτυχόντες στο πρόγραμμά τους εκπαιδευτικούς και να προχωρήσουν στις εγγραφές τους.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στα προγράμματα Β Επιπέδου ΤΠΕ

Εμφανίσεις: 2546

Ερώτηση

Ποιοι κλάδοι εκπαιδευτικών μπορούν να συμμετάσχουν στην Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου ΤΠΕ;

 Απάντηση

Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), η οποία είναι ευρύτερα γνωστή ως Επιμόρφωση Β' Επιπέδου ΤΠΕ, στο πλαίσιο της Πράξης αυτής υλοποιούνται προγράμματα επιμόρφωσης για τους εξής κλάδους εκπαιδευτικών: α) ΠΕ02 (φιλόλογοι), β) ΠΕ03 (μαθηματικοί), γ) ΠΕ04 (καθηγητές φυσικών επιστημών), δ) ΠΕ60 (νηπιαγωγοί), δ) ΠΕ70 (δάσκαλοι), και ζ) ΠΕ19-20 (καθηγητές πληροφορικής). Οι κλάδοι αυτοί επελέγησαν καθώς αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο πλήθος εκπαιδευτικών αλλά και στον μεγαλύτερο αριθμό ωρών διδασκαλίας, επομένως η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αυτών των κλάδων θα έχει το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ως προς την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καθημερινή εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία των σχολείων.

Οι Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ61, ΠΕ71 έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα επιμόρφωσης των νηπιαγωγών και δασκάλων αντίστοιχα.

Επιπρόσθετα των παραπάνω κλάδων εκπαιδευτικών, στην Επιμόρφωση Β' επιπέδου ΤΠΕ μπορούν να συμμετάσχουν, σε ένα ποσοστό του πλήθους των επιμορφούμενων ενός προγράμματος, εκπαιδευτικοί «συναφών» κλάδων, δηλαδή εκπαιδευτικοί που έχουν δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων των παραπάνω κλάδων, ως πρώτη ή δεύτερη ανάθεση. Για παράδειγμα, εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ12.10-Φυσικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι, ΠΕ14.04-Γεωπόνοι μπορούν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης ΠΕ04, διότι έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν Φυσική και Βιολογία αντίστοιχα, ως δεύτερη ανάθεση, εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ01-Θεολόγοι μπορούν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης ΠΕ02, διότι έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν Ιστορία ως δεύτερη ανάθεση, εκπαιδευτικοί κλάδων οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν μάθημα/τα του ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στα ΕΠΑΛ ως β΄ ανάθεση μπορούν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης ΠΕ19/20.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα συμπληρώνονται με την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων Β' Επιπέδου ΤΠΕ μέσα στη σχολική τάξη από τους επιμορφούμενους, ως οργανικό κομμάτι της επιμορφωτικής διαδικασίας, με την υποστήριξη και καθοδήγηση των επιμορφωτών και των υποστηρικτικών δομών της Πράξης.

Ως εκ τούτου, δυνατότητα συμμετοχής στην επιμόρφωση έχουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά τη σχολική χρονιά που θα παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα, ασκούν διδακτικό έργο στην τάξη. Στην περίπτωση «συναφών» κλάδων, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει επιπλέον, κατά τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά, να διδάσκουν ένα από τα βασικά μαθήματα του κλάδου στον οποίο αντιστοιχεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα που θα παρακολουθήσουν (πχ. εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ14.04-Γεωπόνοι να διδάσκουν το μάθημα της Βιολογίας, κατά τη σχολική χρονιά που θα παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα).

Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα Β' Επιπέδου ΤΠΕ είναι οι εκπαιδευτικοί των δικαιούχων κλάδων/ειδικοτήτων να έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς για τις γνώσεις και δεξιότητες Α΄ Επιπέδου ΤΠΕ. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί που δεν πληρούν την πιο πάνω προϋπόθεση συμμετοχής στην επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου ΤΠΕ (για τις επόμενες περιόδους), προβλέπονται επίσης στο πλαίσιο της παρούσης Πράξης, διαδικασίες πιστοποίησης Α' Επιπέδου ΤΠΕ. Η πιστοποίηση Α' επιπέδου ΤΠΕ δεν αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα Β' Επιπέδου ΤΠΕ για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ19/20 και για τους εκπαιδευτικούς που είχαν ενταχθεί στο Μητρώο Επιμορφωτών Α΄ Επιπέδου ΤΠΕ.

3. Αναλυτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Εμφανίσεις: 4905

Ερώτηση

Το αναλυτικό πρόγραμμα της επιμόρφωσης θα είναι το ίδιο με τις προηγούμενες περιόδους επιμορφώσεων;

Απάντηση

Το έργο αυτό που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, αποτελεί σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του έργου, συνέχεια του προηγούμενου έργου Β’ Επιπέδου του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ αξιοποιώντας κατά το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό τους μηχανισμούς και τις υποδομές του (Μητρώα ΚΣΕ, Επιμορφωτών κλπ., Προγράμματα Σπουδών, Επιμορφωτικό υλικό κ.α.)

Κατά συνέπεια το περιεχόμενο αυτής της επιμόρφωσης είναι όμοιο με αυτό του προηγούμενου έργου, με αλλαγές/ συμπληρώσεις μικρής κλίμακας οι οποίες επιβάλλονται από τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Οι αλλαγές ή/και συμπληρώσεις αυτές, που θα περιλαμβάνουν και αναπροσαρμογή των ενοτήτων του προγράμματος, καθώς και το υλικό που τις συνοδεύει (π.χ. «διαδρομές» υλοποίησης προγράμματος επιμόρφωσης) διατίθενται έγκαιρα στους επιμορφωτές του έργου από τους επιστημονικούς υπεύθυνους της επιμόρφωσης.

4. Ελάχιστες προϋποθέσεις έγκρισης προγράμματος επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ (παραδοσιακό μοντέλο)

Εμφανίσεις: 2830

Ερώτηση

Ποιες είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις καταχώρισης στοιχείων ώστε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ (παραδοσιακό μοντέλο) που υποβάλλεται από ένα κληρωθέν ΚΣΕ, να εγκριθεί για υλοποίηση;

Απάντηση

Ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ (παραδοσιακό μοντέλο) εγκρίνεται εφόσον:

 • Διαθέτει πληρότητα στελέχωσης, δηλαδή έχει οριστεί Συντονιστής, Καταχωριστής, Τεχνικός Υπεύθυνος, Επιμορφωτής/ Επιμορφωτές (μέχρι 2 επιμορφωτές ανά πρόγραμμα).
 • Έχει γίνει ηλεκτρονική δήλωση αποδοχής για την υλοποίηση του προγράμματος από τον/ους επιμορφωτή/ ές.
 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει καταχωριστεί είναι πλήρες και ορθό, δηλαδή σύμφωνο με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα/ πλαίσιο και περιλαμβάνει μαθήματα εκτός σχολικού ωραρίου.
 • Δεν εντοπίζεται τυχόν επικάλυψη ωρών απασχόλησης επιμορφωτή (πχ. εμφάνιση ενός επιμορφωτή σε περισσότερα από ένα ωρολόγια προγράμματα την ίδια ώρα).
 • Δεν εντοπίζεται τυχόν επικάλυψη ωρών απασχόλησης τεχνικού υπευθύνου (πχ. εμφάνιση ενός τεχνικού υπευθύνου σε περισσότερα από ένα ωρολόγια προγράμματα την ίδια ώρα).
 • Επαληθεύεται η δυναμικότητα/ χωρητικότητα του σχολικού εργαστηρίου του ΚΣΕ.

Επισημαίνεται ότι, στην παρούσα φάση δεν προβλέπονται έλεγχοι που αφορούν στο οικονομικό σκέλος και τη συμβατότητα των στοιχείων με τους περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου.

5. Ερωτήματα σχετικά με τους Ρόλους των προσώπων που συμμετέχουν στην επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ (παραδοσιακό μοντέλο)

Εμφανίσεις: 4258

Ερώτηση

1. Ποιοι είναι οι ρόλοι – πρόσωπα που μετέχουν σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα Β’ Επιπέδου ΤΠΕ στα ΚΣΕ και τι αμοιβές προβλέπονται γι’ αυτούς;

2. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες των προσώπων ανάλογα με το ρόλο που έχουν;

3. Υφίσταται ασυμβίβαστο μεταξύ των παραπάνω ρόλων; Διευκρινίστε σχετικά και αναφορικά με τη συμμετοχή κάποιου εξ αυτών ως επιμορφούμενου σε ένα πρόγραμμα.

4. Σε ένα δημόσιο σχολείο που λειτουργεί ως Κ.Σ.Ε., ποιοί μπορούν να αναλάβουν τους παραπάνω ρόλους;

Απάντηση

1. Οι Ρόλοι των προσώπων που μετέχουν σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ (παραδοσιακό μοντέλο) έχουν ως εξής (βλ. επίσης Πρόσκληση ΚΣΕ – Νοέμβριος 2014):

 • Συντονιστής προγράμματος
 • Καταχωριστής στοιχείων προγράμματος
 • Εισηγητής – Επιμορφωτής Β’ Επιπέδου ΤΠΕ
 • Τεχνικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Οικονομικά στοιχεία μπορείτε να βρείτε στους αντίστοιχους Οικονομικούς Οδηγούς, όπως ισχύουν για κάθε περίοδο επιμόρφωσης εδώ.

2. Αναφορά για τις αρμοδιότητες των προσώπων ανάλογα με το ρόλο που έχουν γίνεται στον οδηγό χρήσης του MIS για την υποβολή προγραμμάτων που είναι διαθέσιμος εδώ.

3. Υφίσταται ασυμβίβαστο μεταξύ:

 • της ιδιότητας Συντονιστή προγράμματος, Καταχωριστή Δεδομένων και Τεχνικού Υπευθύνου Εργαστηρίου (Βοηθού Επιμορφωτή) ή Επιμορφωτή στο ίδιο πρόγραμμα επιμόρφωσης
 • της ιδιότητας Επιμορφωτή και Επιμορφούμενου.
 • Επίσης, ο Συντονιστής προγράμματος, ο Καταχωριστής Δεδομένων και ο Τεχνικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου δεν μπορούν να συμμετέχουν ως επιμορφούμενοι στο πρόγραμμα που διαχειρίζονται, είτε αυτό υλοποιείται σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό Κ.Σ.Ε. Ωστόσο, μπορούν να συμμετέχουν ως επιμορφούμενοι σε ένα άλλο πρόγραμμα, εφόσον οι ώρες διεξαγωγής του δε συμπίπτουν με τις ώρες που απασχολούνται στο πρόγραμμα στο οποίο μετέχουν με οποιοδήποτε από τους παραπάνω ρόλους.

4. Διευκρινίζεται ότι:

α) Στα Κ.Σ.Ε. που είναι δημόσια σχολεία, Συντονιστής του προγράμματος μπορεί να είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο υποδιευθυντής ή σε περίπτωση κωλύματος ο συντονιστής ορίζεται, από το σύλλογο των εκπ/κών, ως ένα εκ των μελών του συλλόγου.

β) Καθήκοντα Καταχωριστή στοιχείων στα δημόσια Κ.Σ.Ε. ασκεί κάποιος από τους μόνιμους εκπ/κούς και ορίζεται από το Συντονιστή του προγράμματος.

γ) Ο Τεχνικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου (βοηθός επιμορφωτή) προέρχεται από τη Σχολική Μονάδα που λειτουργεί ως Κ.Σ.Ε. και είναι Δημόσιος Υπάλληλος (υπεύθυνος εργαστηρίου πληροφορικής - ΣΕΠΕΥ). Σε περίπτωση διατυπωμένου κωλύματος, γίνεται επιλογή από το τοπικό Μητρώο Βοηθών Επιμορφωτών που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των ΤΠΕ στην εκπαίδευση». Σε περίπτωση αδυναμίας, η επιλογή γίνεται είτε από τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής του σχολείου είτε από ΣΕΠΕΥ άλλης σχολικής μονάδας. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ακώλυτη υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης σε συνδυασμό με την απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου.

δ) Ρόλο επιμορφωτή (για κάθε περίπτωση Κ.Σ.Ε.) μπορούν να αναλάβουν οι επιμορφωτές Β’ επιπέδου ΤΠΕ που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου ΤΠΕ.

ε) Για την οριστικοποίηση της σύνθεσης του προσωπικού κάθε προγράμματος, ο Συντονιστής φροντίζει να αποστείλει σχετική δήλωση. Για τις περιπτώσεις επιλογών που πραγματοποιήθηκαν λόγω κωλύματος ή αδυναμίας στελέχωσης (βλ. σημείο γ παραπάνω) η δήλωση θα συνοδεύεται από σχετική αιτιολόγηση. Η δήλωση εκδίδεται από το περιβάλλον του ΚΣΕ στο Πληροφοριακό Σύστημα του έργου.

6. Επιλογή Τεχνικών Υπευθύνων (Βοηθών Επιμορφωτών)

Εμφανίσεις: 2807

Ερώτηση

Πως γίνεται η επιλογή Τεχνικών Υπευθύνων (Βοηθών Επιμορφωτών) από τα ΚΣΕ;

 Απάντηση

 O Τεχνικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου (Βοηθός Επιμορφωτή) προέρχεται από τη Σχολική Μονάδα ή το φορέα που λειτουργεί ως ΚΣΕ και αντίστοιχα είναι Δημόσιος Υπάλληλος (υπεύθυνος εργαστηρίου πληροφορικής) ή Ιδιώτης (Υπάλληλος του φορέα σε περίπτωση ιδιωτικού ΚΣΕ ή προερχόμενος από το τοπικό Μητρώο Βοηθών Επιμορφωτών που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των ΤΠΕ στην εκπαίδευση».

Ειδικότερα, για τα Δημόσια Σχολεία που λειτουργούν ως ΚΣΕ, ο Τεχνικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου (βοηθός επιμορφωτή) προέρχεται από τη Σχολική Μονάδα που λειτουργεί ως Κ.Σ.Ε. και είναι Δημόσιος Υπάλληλος (υπεύθυνος εργαστηρίου πληροφορικής - ΣΕΠΕΥ). Σε περίπτωση διατυπωμένου κωλύματος, γίνεται επιλογή από το τοπικό Μητρώο Βοηθών Επιμορφωτών που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των ΤΠΕ στην εκπαίδευση». Σε περίπτωση αδυναμίας, η επιλογή γίνεται είτε από τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής του σχολείου, είτε από εκπαιδευτικούς του σχολείου άλλων σχετικών με την πληροφορική κλάδων (με τεκμηρίωση της καταλληλότητάς τους),  είτε από ΣΕΠΕΥ άλλης σχολικής μονάδας. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ακώλυτη υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης σε συνδυασμό με την απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος του Εργαστηρίου φροντίζει για:

 • τη θέση των υποδομών του εργαστηρίου του ΚΣΕ, σε κατάσταση που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις διεξαγωγής των προγραμμάτων επιμόρφωσης (σε συνεργασία και με τον επιμορφωτή και τον συντονιστή του εκάστοτε προγράμματος),
 • την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των υποδομών του εργαστηρίου κατά τις ώρες και ημέρες που προβλέπει ο προγραμματισμός διεξαγωγής των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων,
 • την υποστήριξη του επιμορφωτικού έργου με την παρουσία του για την επίλυση τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων κατά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Δεδομένου ότι κάθε ΚΣΕ αποτελεί αυτόνομη μονάδα είτε είναι Δημόσιο Σχολείο είτε πρόκειται για άλλου τύπου φορέα που ανήκει στα σχετικά Μητρώα, ο ορισμός του προσωπικού που θα στελεχώνει κάθε πρόγραμμα που αναλαμβάνει ένα ΚΣΕ, αποτελεί ευθύνη του Νόμιμου Εκπροσώπου του (στην περίπτωση Δημόσιου Σχολείου, του Διευθυντή του).

 

7. Αμοιβή για τις Υποστηρικτικές Συναντήσεις

Εμφανίσεις: 4024

Ερώτηση

Οι ώρες υποστήριξης που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης του MIS, ως επιπλέον απασχόληση από την αρχική διάρκεια της επιμόρφωσης των 96 ωρών, θα αποζημιωθούν χωριστά ή συμπεριλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή που είχε οριστεί αρχικά;

Απάντηση

Όπως αναφέρεται και στο εγχειρίδιο χρήσης του MIS από τα ΚΣΕ:

«Ο ρόλος των επιμορφωτών κατά τη συγκεκριμένη περίοδο της εφαρμογής στην τάξη, είναι ρόλος εμψυχωτή (mentor) των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και περιλαμβάνει κυρίως τα εξής:

- Οργάνωση, επιλογή (πχ. από το διαθέσιμο επιμορφωτικό υλικό) ή/και ανάπτυξη/ προσαρμογή σεναρίων για εκπαιδευτικές δραστηριότητες προκειμένου οι επιμορφούμενοι να τα αξιοποιήσουν στο πλαίσιο της εφαρμογής στην τάξη.

- οργάνωση υποστηρικτικών συναντήσεων (σε εβδομαδιαία βάση) με τους εκπαιδευτικούς (όλο το τμήμα, στα ΚΣΕ), για επιλογή εκπαιδευτικών σεναρίων για εφαρμογή στην τάξη (κατά περίπτωση), επίλυση αποριών, δειγματικές διδασκαλίες, ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των επιμορφούμενων μέσω παρουσιάσεων και συζητήσεων αποτελεσμάτων από τις διδασκαλίες, κλπ.

- ασύγχρονη υποστήριξη κύρια σε παιδαγωγικά θέματα και θέματα χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (πχ forum)

- επικουρικά και εφόσον κρίνεται αναγκαία, τηλεφωνική υποστήριξη, σε συγκεκριμένες ημέρες/ ώρες που θα έχουν προηγούμενα γνωστοποιηθεί στους επιμορφούμενους

- κατά περίπτωση και κατά την κρίση του επιμορφωτή, συναντήσεις επιμορφωτή με έναν ή μικρό αριθμό επιμορφούμενων (δια ζώσης ή με χρήση ειδικών εργαλείων σύγχρονης επικοινωνίας πχ. skype, ή πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης), για συνεργασία και καθοδήγηση (πχ συνεργάζονται 2-3 εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν την ίδια εκπαιδευτική δραστηριότητα στην τάξη τους).

Επίσης, οι επιμορφωτές και οι επιμορφούμενοι στο πλαίσιο της εφαρμογής στην τάξη θα συντάσσουν σχετικές αναφορές από τις διδασκαλίες που έγιναν, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και σημεία προς ιδιαίτερη αντιμετώπιση/ προσοχή ή προς βελτίωση, για χρήση και περαιτέρω αξιοποίηση στη διαδικασία της επιμόρφωσης.»

 Η αμοιβή για τη συγκεκριμένη απασχόληση των επιμορφωτών είναι ξεχωριστή (επιπλέον) από αυτή της επιμόρφωσης των 96 ωρών. Λεπτομέρειες για τον τρόπο υπολογισμού της περιλαμβάνονται στον Οικονομικό Οδηγό Διαχείρισης της εκάστοτε περιόδου. Διευκρινίζεται ότι η αμοιβή των 1.200€ κατά μέγιστο που προβλέπεται στο Τεχνικό Δελτίο του έργου και αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση - ανακοίνωση των ΚΣΕ (Σεπτέμβριος 2009), αντιστοιχεί σε πλήρη ανάπτυξη του επιμορφωτικού προγράμματος, που περιλαμβάνει περίοδο εφαρμογής στην τάξη 16 περίπου εβδομάδων.

8. Σε περίπτωση που ένας επιμορφωτής εργαστεί σε ΚΣΕ εκτός της έδρας του θα αποζημιωθεί με οδοιπορικά;

Εμφανίσεις: 2625

Ερώτηση

Σε περίπτωση που ένας επιμορφωτής εργαστεί σε ΚΣΕ εκτός της έδρας του θα αποζημιωθεί με οδοιπορικά;

Απάντηση

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του Τεχνικού Δελτίου Έργου, δίνεται η δυνατότητα αποζημίωσης αποκλειστικά για έξοδα μετακίνησης, που θα πραγματοποιηθούν με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων εντός της έδρας του επιμορφωτή αλλά και σε γειτονικούς νομούς σε εύλογη απόσταση. Δεν προβλέπονται αεροπορικές μετακινήσεις.

Σημειώνουμε ότι για απομακρυσμένες ή/και δυσπρόσιτες περιοχές είναι σε εξέλιξη η 1η περίοδος εφαρμογής Μεικτού Μοντέλου Επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στον «Οδηγό Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου ΤΠΕ στα ΚΣΕ (Μεικτό Μοντέλο)» και στις «Οδηγίες σχετικές με Εντολές Μετακίνησης».

Το ύψος της αποζημίωσης δεν θα είναι κατώτερο από τις προβλέψεις των διατάξεων για υπηρεσιακές μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων.

Περισσότερα στοιχεία για τη διαδικασία αποζημίωσης αναφέρονται στον «Οδηγό Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου ΤΠΕ (5η Περίοδος)».

9. Συμμετοχή Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Επιμόρφωση Β' Επιπέδου ΤΠΕ

Εμφανίσεις: 1770
Ερώτηση
Έχουν οι Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα επιμόρφωσης Β' Επιπέδου ΤΠΕ;
Απάντηση
Οι Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ61, ΠΕ71 έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα επιμόρφωσης των νηπιαγωγών και δασκάλων αντίστοιχα.

espa logo

Φορέας Λειτουργίας

Φορείς Υλοποίησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
iep_mine_resized
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δικαιούχος Φορέας
cti logo new2
Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας
Βρίσκεστε εδώ: Home Υποστηρικτικες Δομες Συχνές Ερωτήσεις Γενικά στοιχεία για την επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ