Β ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ

  
 • *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Εκπαιδευτικά Λογισμικά

Κατηγορίες

Τίτλοι Εκπαιδευτικών Λογισμικών

Τίτλοι Εκπαιδευτικών Λογισμικών ( 36 Αρχεία )

Μέσω της Βιβλιοθήκης αυτής διατίθενται στα Κ.Σ.Ε. και στους επιμορφωτές Β' Επιπέδου τίτλοι εκπαιδευτικού λογισμικού που απαιτούνται για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης Β' Επιπέδου. Τα Κ.Σ.Ε., ως φορείς επιμόρφωσης κατ' εντολή του ΥπΕΠΘ, έχουν δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα λογισμικά αυτά στο πλαίσιο των εν λόγω προγραμμάτων. Η πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη αυτή, για τη "μεταφόρτωση" (download) των λογισμικών, τα οποία διατίθενται σε μορφή "CD ISO images" και είναι οργανωμένα ανά κλάδο εκπαιδευτικών (ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60/70, ΠΕ19/20), απαιτεί τη χρήση των κωδικών των Κ.Σ.Ε. ή των επιμορφωτών αντίστοιχα, που χρησιμοποιούν και για το Πληροφοριακό Σύστημα (MIS) του έργου.

 

 

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

Απαιτήσεις Λογισμικών για τα ΚΣΕ Β' Επιπέδου ΤΠΕ (κατάλογοι, πληροφορίες διάθεσης κλπ.) Απαιτήσεις Λογισμικών για τα ΚΣΕ Β' Επιπέδου ΤΠΕ (κατάλογοι, πληροφορίες διάθεσης κλπ.)

Δημοφιλές!
Ημερομηνία Προσθήκης: 24.03.2008
Μέγεθος Αρχείου: 169.5 kB
Αποθηκεύσεις: 21199
Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει καταλόγους με τα λογισμικά που απαιτούνται για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων Β' Επιπέδου ΤΠΕ (ανά κλάδο: ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60/70, ΠΕ19/20) στα ΚΣΕ. Επίσης, περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για καθένα λογισμικό: γνωστικό αντικείμενο, σύντομη περιγραφή, πληροφορίες διάθεσης/ διανομής κλπ.
Διευκρινίζεται ότι τα ΚΣΕ, δημόσια ή ιδιωτικά, ως φορείς επιμόρφωσης κατ’ εντολή του Υπουργείου Παιδείας, δυνητικά δικαιούνται να τους διατεθούν από το Υπουργείο χωρίς επιβάρυνση (εφόσον δεν τα διαθέτουν ήδη) όλα τα εκπαιδευτικά λογισμικά που περιλαμβάνονται στους καταλόγους, εξαιρουμένων των: Cabri Geometry, Interactive Physics, Relevation Natural Art, Ιδεοκατασκευές και Tabletop. Οι φορείς που ενδιαφέρονται να λειτουργήσουν ως ΚΣΕ Β’ Επιπέδου ΤΠΕ θα πρέπει να φροντίσουν με δική τους ευθύνη για την προμήθεια των ανωτέρω λογισμικών.  Τα περισσότερα από τα λογισμικά των καταλόγων διατίθενται μέσω του κόμβου του έργου και συγκεκριμένα τη "Υλικό Επιμόρφωσης" - "Εκπαιδευτικό Λογισμικό".
έκδοση: 2/5/2012.

espa logo

Φωτογραφικό Υλικό

Οι επιμορφούμενοι δημιουργούν...

... εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς το 1453   Σενάριο που δοκιμάστηκε στην Α' ΕΠΑΛ, αλλά αντιστοιχεί και στη Β' Γενικού Λυκείου Αφορά... Read more
Νίκος Καββαδίας, «Πούσι» Περιεχόμενο της διδακτικής αυτής παρέμβασης αποτελεί η αισθητική και ερμηνευτική προσέγγιση του... Read more
Ευριπίδη ΕΛΕΝΗ (ένα επαναληπτικό μάθημα) Η διδακτική αυτή πρόταση έχει ως σκοπό να λειτουργήσει ανακεφαλαιωτικά, καθώς έχει ολοκληρωθεί... Read more
Ο εμφύλιος πόλεμος στην Κέρκυρα- η παθολογία του πολέμου Το σενάριο που ακολουθεί αποτελεί μια απόπειρα συνολικής ανάλυσης των κεφαλαίων 70-82 του Γ΄... Read more
Αίτια παρακμής και πτώσης του Βυζαντίου (1453)  Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να προσδιορίσουν και να αξιολογήσουν τους εσωτερικούς... Read more
Νόμος και Φύση στη σκέψη των Σοφιστών (Αντιφών vs Πρωταγόρας Η διδακτική αυτή πρόταση έχει  ως σκοπό της να φέρει τους μαθητές σε μια πρώτη και... Read more
Γ. Σεφέρη, «Τα τρία Χαϊκού»   Ο ΦΑΚΕΛΟΣ "ΤΑ ΤΡΙΑ ΧΑΪΚΟΥ" ΤΟΥ Γ. ΣΕΦΕΡΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ... Read more
Όσο μπορείς Α. Σενάριο Διδασκαλίας στη Νεοελληνική Λογοτεχνία: 1.Τίτλος  2.Προαπαιτούμενα ... Read more
Γνωρίζοντας τους Beatles ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ (WEB QUEST), ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ... Read more
Ενότητα 9: (α) Κείμενο, (β) Λεξιλογικά, Ετυμολογικά, (γ) Σύνταξη   Το διδακτικό σενάριο πραγματοποιείται σε τέσσερις φάσεις: (α) επεξεργασία ΄του... Read more
Μελέτη της μεταβολής του εμβαδού ορθογωνίου με σταθερή περίμετρο με βάση τη σχέση των πλευρών του Διερευνούμε πότε γίνεται μέγιστο το Εμβαδό ενός ορθογωνίου όταν αυτό έχει σταθερή... Read more
Πρόσημο τιμών συνάρτησης, ανίσωση β' βαθμού Εύρεση πρόσημου τιμών συνάρτησης Αφορά σε  ΠΕ03 - Α' Λυκείου Λογισμικό που... Read more
Παράγωγος συνάρτηση, Μονοτονία, Ακρότατα Έννοια Παραγώγου - Παράγωγος Συνάρτηση -Μονοτονία Συνάρτησης -Τοπικά Ακρότατα Αφορά σε... Read more
Κανονικά πολύγωνα και μέτρηση κύκλου Με το λογισμικό Sketchpad οι μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν κανονικά πολύγωνα με διάφορους... Read more
Κανονικά πολύγωνα και η εγγραφή τους σε κύκλο Εκπαιδευτικό σενάριο διάρκειας 6-7 ωρών για τα Κανονικά πολύγωνα, τα Βασικά Κανονικά Πολύγωνα και... Read more
Δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου Δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου.  Κέντρα τριγώνου.  Συμπεριφορά τους. Αφορά σε... Read more
Συμμετρία ως προς κέντρο Το σενάριο έχει ως υπόθεση το μετασχηματισμό αντικειμένων(σημείου, ευθύγραμμου τμήματος,... Read more
Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από Τρίτη / Υψη τριγώνου / Άθροισμα γωνιών τριγώνου Το προτεινόμενο θέμα περιλαμβάνει ως εισαγωγή την επανεξέταση βασικών γεωμετρικών εννοιών σε ένα... Read more

Φορέας Λειτουργίας

Φορείς Υλοποίησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
iep_mine_resized
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δικαιούχος Φορέας
cti logo new2
Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας