Β ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ

  
 • *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Το B επίπεδο με μια ματιά!

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Ολοκληρώθηκε το πρώτο έργο επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ’ ΚΠΣ):

 • 4.428 επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί σε 387 προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ).
 • 300 νέοι επιμορφωτές Β’ επιπέδου ΤΠΕ σε 17 προγράμματα εκπαίδευσης επιμορφωτών σε 5 Πανεπιστημιακά Κέντρα Εκπαίδευσης (ΠΑΚΕ).
 • Το Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ περιλαμβάνει 369 επιμορφωτές.

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

 • Ξεκινούν προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίηση του νέου έργου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EKT) και του ελληνικού δημοσίου.
 • Έναρξη λειτουργίας “Πύλης Ενημέρωσης και Συνεργασίας της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου”, Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης της επιμόρφωσης, και Υπηρεσίας Help Desk.
 • Ενημέρωση των επιμορφωτών του υφιστάμενου μητρώου επιμορφωτών για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής τους ως εκπαιδευτές στην επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ.

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

 • Απόφαση Ένταξης των Πράξεων με γενικό τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη», άξονες 1,2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 που υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
 • Ξεκινάει το έργο επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ με τα πρώτα ΚΣΕ σε όλη τη χώρα να προετοιμάζουν υποδομές και να υποβάλλουν ολοκληρωμένα προγράμματα επιμόρφωσης.

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Ενημερωτική συνάντηση για την προετοιμασία των επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ από στελέχη της επιστημονικής επιτροπής του έργου, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Ξεκινάει η επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ σε όλη τη χώρα! 369 ΚΣΕ, 369 επιμορφωτές Β’ επιπέδου ΤΠΕ, 3.367 επιμορφούμενοι στην πρώτη περίοδο!

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

Έναρξη λειτουργίας της ‘Ιφιγένειας’ – βιβλιοθήκη/ "αποθετήριο" εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ΤΠΕ που δημιουργούν οι επιμορφούμενοι καθηγητές και δάσκαλοι του Β’ επιπέδου ΤΠΕ και οι επιμορφωτές τους.

 

ΜΑΙΟΣ  2010

 •  Εσωτερική έρευνα του έργου για τη διοργάνωση ταχύρρυθμης εκπαίδευσης στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών πινάκων στο σχολείο.
 • Ανακοίνωση περιόδου πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ (Α’ επιπέδου) για τους εκπαιδευτικούς που δεν πιστοποιήθηκαν παλιότερα (Μάιος – Ιούλιος).

 

ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

Σε εξέλιξη τα προγράμματα πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ (Α’ επίπεδο).

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

 • Ολοκληρώθηκαν 173 προγράμματα πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων A’ επιπέδου ΤΠΕ, στα οποία πιστοποιήθηκαν 2.368 εκπαιδευτικοί από 2.798 συμμετέχοντες.
 • Τέλος της πρώτης περιόδου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ: 3.110 επιμορφούμενοι, 304 προγράμματα σε 226 ΚΣΕ από 263 επιμορφωτές, σε ολόκληρη τη χώρα!

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

Σε εξέλιξη η ταχύρρυθμη εκπαίδευση 327 επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών πινάκων, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα.

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

Ανακοίνωση της 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ και δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα ΚΣΕ της φετινής χρονιάς.

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Έλεγχος καταλληλότητας ΚΣΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ και την επικαιροποίηση του Μητρώου ΚΣΕ Β’ επιπέδου ΤΠΕ.

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

 • Ξεκινάει η 2η περίοδος επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ σε όλη τη χώρα! 235 ΚΣΕ, 254 επιμορφωτές Β’ επιπέδου ΤΠΕ, 3.332 επιμορφούμενοι!
 • Διεξαγωγή της 1ης περιόδου πιστοποίησης B' επιπέδου ΤΠΕ στα κέντρα πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) για τους αποφοίτους της πρώτης επιμορφωτικής περιόδου. Ολοκλήρωση 189 προγραμμάτων σε όλη τη χώρα.
 • Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε ειδική επιμόρφωση σχετικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση των διαδραστικών πινάκων. H επιμόρφωση αυτή αφορά σε εκπαιδευτικούς των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Π78 - «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία», που θα αναλάβουν το ρόλο του «ενδοσχολικού πολλαπλασιαστή» στο σχολείο τους, των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν στην επιμόρφωση αυτή.
 • Προκήρυξη διαγωνισμού για ΠΑΚΕ για την εκπαίδευση νέων επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ - δασκάλων, νηπιαγωγών, καθηγητών φιλολόγων, μαθηματικών, φυσικών επιστημών, πληροφορικής. Προθεσμία υποβολής προσφορών: 31 Ιανουαρίου 2011.

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

 Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψήφιους επιμορφωτές Β' επιπέδου ΤΠΕ, που θα φοιτήσουν στα προγράμματα εκπαίδευσης επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ εντός του 2011 (Μάιος - Δεκέμβριος 2011).

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

 • Διεξαγωγή συμπληρωματικών προγραμμάτων πιστοποίησης Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΚΕΠΙΣ.
 • Διαθέσιμες οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης και Απασχόλησης της πρώτης περιόδου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ.

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πιστοποίησης Β’ επιπέδου ΤΠΕ της πρώτης περιόδου των εξετάσεων Δεκεμβρίου 2010 και Φεβρουαρίου 2011. 2.646 επιτυχόντες από 2.762 συμμετέχοντες.
 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης από εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην πρώτη περίοδο επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ.

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

Αποτελέσματα αιτήσεων υποψήφιων επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ για φοίτηση στα ΠΑΚΕ.

 

ΜΑΙΟΣ 2011

 • Έναρξη εκπαίδευσης των 300 επιτυχόντων υποψήφιων επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα 8 ΠΑΚΕ (Αιγαίο, Αττική, Ήπειρος, Θεσσαλία, Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη, Πελοπόννησος).
 • Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή εκπαιδευτικών σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων A’ επιπέδου ΤΠΕ (2η περίοδος: Μάιος – Ιούλιος 2011).
 • Ανακοινώνεται η 3η περίοδος επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα ΚΣΕ όλης της χώρας.
 • Υποβολή αιτήσεων από ΚΣΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων στην 3η περίοδο επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ.
 • Διάθεση υποστηρικτικών δομών για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ (π.χ. Ιστότοποι/ portals για κάθε ΠΑΚΕ, Σύστημα Δημιουργίας και Διάθεσης e-portfolio, Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων «Ιφιγένεια», Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιμόρφωσης).

 

ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

Σε εξέλιξη τα προγράμματα πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ (Α’ επίπεδο).

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

 • Ολοκλήρωση της 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ: 3.123 επιμορφούμενοι, 294 προγράμματα σε 235 ΚΣΕ από 254 επιμορφωτές Β’ επιπέδου, σε ολόκληρη τη χώρα!
 • Διαθέσιμες οι Βεβαιώσεις Πιστοποίησης για τους Εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν επιτυχώς στις διαδικασίες πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ της 1ης Περιόδου (Μάιος – Ιούλιος 2010).
 • Διαθέσιμες οι Βεβαιώσεις Πιστοποίησης για τους Εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν επιτυχώς στις διαδικασίες πιστοποίησης Β' Επιπέδου ΤΠΕ της 1ης Περιόδου (Δεκέμβριος 2010 – Φεβρουάριος 2011).

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

 • Υποβολή 255 αιτήσεων από ΚΣΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων στην 3η περίοδο επιμόρφωσης Β’ επιπέδου.
 • Έναρξη υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα της 3ης περιόδου επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου ΤΠΕ (Σεπτέμβριος 2011 – Μάρτιος 2012). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/9/2011 (Α’ Φάση), 22/9/2011 (Β’ Φάση).
 • Λειτουργία Κεντρικού Ιστότοπου της Εκπαίδευσης των Επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) http://b-epipedo2-pake.cti.gr.
 • Ολοκληρώθηκαν 345 προγράμματα της 2ης περιόδου πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων A’ επιπέδου ΤΠΕ, στα οποία πιστοποιήθηκαν 4.912 εκπαιδευτικοί από 5.170 συμμετέχοντες. 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

 • Έναρξη 3ης περιόδου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ σε όλη τη χώρα! 225 ΚΣΕ, 324 προγράμματα, 260 επιμορφωτές Β’ επιπέδου, 3.700 επιμορφούμενοι (Οκτώβριος 2011 – Μάρτιος 2012).
 • Έναρξη Πρακτικής Άσκησης σε ΚΣΕ και σχολεία των εκπαιδευόμενων στα ΠΑΚΕ υποψηφίων επιμορφωτών Β' επιπέδου ΤΠΕ (Μάιος – Δεκέμβριος 2011).

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 

 •  Έναρξη δράσεων «εφαρμογής στην τάξη» των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στα προγράμματα επιμόρφωσης της 3ης περιόδου Β’ επιπέδου ΤΠΕ.
 • Ανακοίνωση 2ης περιόδου πιστοποίησης Β' επιπέδου ΤΠΕ για τον Δεκέμβριο του 2011.
 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου αξιολόγησης από επιμορφωτές και επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στη 2η επιμορφωτική περίοδο Β' επιπέδου ΤΠΕ (Δεκέμβριος 2010 – Ιούνιος 2011).
 • Διαθέσιμες οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης και Απασχόλησης της 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β' επιπέδου ΤΠΕ (Δεκέμβριος 2010 – Ιούνιος 2011).

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

 •  Διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης Β' επιπέδου ΤΠΕ στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) για τους αποφοίτους της 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ του έργου ή και παλαιότερων αποφοίτων.
 • Επικαιροποίηση στοιχείων εκπαιδευτικών - «ενδοσχολικών πολλαπλασιαστών» από τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Π78 - «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία». Οι εκπαιδευτικοί αυτοί («ενδοσχολικοί πολλαπλασιαστές», ένας εκπαιδευτικός που υποδεικνύεται από καθένα από τα ~1200 πιλοτικά σχολεία του προγράμματος Π78) θα συμμετάσχουν στο ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης σχετικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας.
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα ΚΣΕ για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης των «ενδοσχολικών πολλαπλασιαστών» στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας, κατά το διάστημα Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2012.

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Υποβολή προγραμμάτων επιμόρφωσης «ενδοσχολικών πολλαπλασιαστών» στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας από τα ΚΣΕ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον στη σχετική Πρόσκληση και θα επιλεγούν να τα υλοποιήσουν κατά το διάστημα Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2012.

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

 • Υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών/ «ενδοσχολικών πολλαπλασιαστών» των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Π78 - «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» για την παρακολούθηση προγράμματος επιμόρφωσης στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας.
 • Έναρξη επιμόρφωσης «ενδοσχολικών πολλαπλασιαστών» - ένας εκπαιδευτικός που υποδεικνύεται από καθένα από τα ~1200 πιλοτικά σχολεία του προγράμματος Π78 - «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία», στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας.
 • Διεξαγωγή συμπληρωματικών εξετάσεων πιστοποίησης Β' επιπέδου ΤΠΕ στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) για τους αποφοίτους της 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β' επιπέδου ΤΠΕ του έργου ή και παλαιότερων αποφοίτων. Ολοκλήρωση 221 προγραμμάτων κατά την 2η περίοδο πιστοποίησης Β επιπέδου ΤΠΕ.

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

 • Ολοκλήρωση εκπαίδευσης των υποψήφιων επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα 8 Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ).
 • Ολοκλήρωση της επιμόρφωσης «ενδοσχολικών πολλαπλασιαστών». Συμμετείχαν 763 εκπαιδευτικοί – ενδοσχολικοί πολλαπλασιαστές. Υλοποιήθηκαν 81 προγράμματα σε 79 ΚΣΕ από 94 επιμορφωτές Β’ επιπέδου, σε ολόκληρη τη χώρα! 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

Διαθέσιμες οι Βεβαιώσεις της 2ης περιόδου πιστοποίησης Α' επιπέδου ΤΠΕ (Μάιος – Ιούλιος 2011).

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2012

 • Ολοκλήρωση της 3ης περιόδου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ.
 • Πρόσκληση ΚΣΕ για επικαιροποίηση και διεύρυνση του Μητρώου ΚΣΕ Β’ επιπέδου ΤΠΕ.

 

ΜΑΙΟΣ 2012

Διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης επιμορφωτών Β' επιπέδου ΤΠΕ σε Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) για τους αποφοίτους της 2ης περιόδου εκπαίδευσης επιμορφωτών του έργου στα ΠΑΚΕ. Ολοκλήρωση 17 προγραμμάτων.

 

 ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

Διεξαγωγή των προγραμμάτων πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων – 3η περίοδος πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ.

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης από εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην 3η περίοδο επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ.
 • Διαθέσιμες οι βεβαιώσεις απασχόλησης εκπαιδευτικού προσωπικού και παρακολούθησης επιμορφούμενων για την περίοδο διαδραστικών συστημάτων.
 • Διαθέσιμες οι βεβαιώσεις απασχόλησης εκπαιδευτικού προσωπικού της 3ης περιόδου επιμόρφωσης Β' επιπέδου ΤΠΕ (Οκτώβριος 2011 – Μάρτιος 2012).

 

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2012
Έλεγχοι καταλληλότητας ΚΣΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ και την επικαιροποίηση του Μητρώου ΚΣΕ Β’ επιπέδου ΤΠΕ.

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

 • Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης επιμορφωτών Β' επιπέδου ΤΠΕ για τους αποφοίτους της 2ης περιόδου εκπαίδευσης επιμορφωτών του έργου στα ΠΑΚΕ. Πιστοποιήθηκαν 256 από 280 συμμετέχοντες.
 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης από επιμορφωτές που συμμετείχαν στην 3η περίοδο επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ.
 • Ολοκληρώθηκαν 411 προγράμματα της 3ης περιόδου πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων A’ επιπέδου ΤΠΕ, στα οποία πιστοποιήθηκαν 5.739 εκπαιδευτικοί από 6.111 συμμετέχοντες. 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διεξαγωγή επαναληπτικών εξετάσεων πιστοποίησης επιμορφωτών Β' επιπέδου ΤΠΕ σε Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) για τους αποφοίτους της 2ης περιόδου εκπαίδευσης επιμορφωτών του έργου στα ΠΑΚΕ. Ολοκλήρωση 2 προγραμμάτων.

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Αποτελέσματα επαναληπτικών εξετάσεων πιστοποίησης επιμορφωτών Β' επιπέδου ΤΠΕ για τους αποφοίτους της 2ης περιόδου εκπαίδευσης επιμορφωτών του έργου στα ΠΑΚΕ. Πιστοποιήθηκαν 18 από 21 συμμετέχοντες.

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίηση της 4ης περιόδου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΚΣΕ, υποβολή προγραμμάτων, υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών, κλπ).

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

 • Υποβολή αιτήσεων από ΚΣΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων στην 4η περίοδο επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ.
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Μητρώο επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ για βαθμολόγηση ηλεκτρονικών γραπτών πιστοποίησης Β’ επιπέδου ΤΠΕ.

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

 • Ανίχνευση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ με το Μοντέλο Μεικτής Μάθησης
 • Έναρξη υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα της 4ης περιόδου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ (Απρίλιος 2013 – Ιούνιος 2013 και Σεπτέμβριος 2013 – Δεκέμβριος 2013). Ένταξη των εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής στην επιμόρφωση Β’ Επιπέδου ΤΠΕ για πρώτη φορά. 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

 • Έναρξη 4ης περιόδου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ σε όλη τη χώρα. 290 ΚΣΕ, 516 προγράμματα, 435 επιμορφωτές Β’ επιπέδου ΤΠΕ, 6.027 επιμορφούμενοι (Απρίλιος – Δεκέμβριος 2013).
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα ΚΣΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων της 1ης περιόδου εφαρμογής του Μεικτού Μοντέλου Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ.
 • Διαθέσιμα τα αποτελέσματα πιστοποίησης Β' επιπέδου ΤΠΕ της 2ης περιόδου για τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στις σχετικές δοκιμασίες του Δεκεμβρίου 2011 και του Φεβρουαρίου 2012, 2.703 επιτυχόντες από 2.830 συμμετέχοντες.
 • Έκδοση Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην "Άδεια παροχής Υπηρεσιών για τα Στελέχη της Εκπαίδευσης" στο πλαίσιο του Έργου.

 

ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

 • Διαθέσιμες οι βεβαιώσεις παρακολούθησης επιμορφούμενων της 3ης περιόδου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ (Οκτώβριος 2011 – Μάιος 2012).
 • Διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης B' επιπέδου ΤΠΕ στα κέντρα πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) για τους αποφοίτους της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ.

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Αποτελέσματα κλήρωσης προγραμμάτων στα ΚΣΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων της 1ης περιόδου εφαρμογής του Μεικτού Μοντέλου Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου ΤΠΕ

 

ΙΟΥΝΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

 • Διεξαγωγή των προγραμμάτων πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων – 4η περίοδος πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ.
 • Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε συμπληρωματικές εξετάσεις πιστοποίησης Β επιπέδου ΤΠΕ.
 • Έναρξη υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα 10 πιλοτικά προγράμματα επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου ΤΠΕ της 1ης περιόδου εφαρμογής του Μοντέλου Μεικτής Μάθησης.

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Ολοκληρώθηκαν 507 προγράμματα της 4ης περιόδου πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων A’ επιπέδου ΤΠΕ, στα οποία πιστοποιήθηκαν 6.767 εκπαιδευτικοί από 7.337 συμμετέχοντες.

 

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 • Διεξαγωγή συμπληρωματικών εξετάσεων πιστοποίησης Β' επιπέδου ΤΠΕ στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) για τους αποφοίτους της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου του έργου ή και παλαιότερων αποφοίτων. Ολοκλήρωση 263 προγραμμάτων κατά την 3η περίοδο πιστοποίησης Β’ επιπέδου ΤΠΕ.
 • Έναρξη των 10 πιλοτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου ΤΠΕ της 1ης περιόδου εφαρμογής του Μοντέλου Μεικτής Μάθησης. 10 ΚΣΕ, 10 προγράμματα, 20 επιμορφωτές και 114 επιμορφούμενοι.
 • Ανακοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην "Άδεια παροχής Υπηρεσιών για τα Στελέχη της Εκπαίδευσης" στο πλαίσιο του Έργου.

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 • Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίηση της 5ης περιόδου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΚΣΕ, υποβολή προγραμμάτων, υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών, κλπ).
 • Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίηση της 1ης περιόδου εφαρμογής του Μεικτού Μοντέλου Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ (Β Φάση) από τα ΚΣΕ.

 

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

Έναρξη δράσεων «εφαρμογής στην τάξη» των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στα προγράμματα επιμόρφωσης της 4ης περιόδου Β’ επιπέδου ΤΠΕ.

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 • Έναρξη δράσεων «εφαρμογής στην τάξη» των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στα 10 πιλοτικά προγράμματα επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου ΤΠΕ της 1ης περιόδου εφαρμογής του Μοντέλου Μεικτής Μάθησης.
 • Έκδοση Συμπληρωματικής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην "Άδεια παροχής Υπηρεσιών για τα Στελέχη της Εκπαίδευσης" στο πλαίσιο του Έργου.

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 • Ολοκλήρωση της 4ης περιόδου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ.
 • Α’ Φάση υποβολής προγραμμάτων της 1ης περιόδου εφαρμογής του Μεικτού Μοντέλου Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου ΤΠΕ (Β’ Φάση) από τα ΚΣΕ που έχουν ήδη αναλάβει πρόγραμμα στα πλαίσια σχετικής Πρόσκλησης.
 • Υποβολή αιτήσεων από ΚΣΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων στην 5η περίοδο επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ και εκδήλωση ενδιαφέροντος για πιστοποίηση των ΚΣΕ του Μητρώου σε νέους κλάδους.
 • Διαθέσιμες οι βεβαιώσεις απασχόλησης εκπαιδευτικού προσωπικού της 4ης περιόδου επιμόρφωσης Β' επιπέδου.

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Έναρξη υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα της 5ης περιόδου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ (Φεβρουάριος 2014 – Ιούνιος 2014 και Σεπτέμβριος 2014 – Οκτώβριος 2014).

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

 • Διαθέσιμα τα αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποίησης Β' επιπέδου ΤΠΕ της 3ης περιόδου για τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στις σχετικές δοκιμασίες του Μαΐου - Ιούνιου 2013 και του Σεπτεμβρίου 2013. 3.264 επιτυχόντες από 3.444 συμμετέχοντες.
 • Β’ Φάση υποβολής αναλυτικών ωρολογίων προγραμμάτων της 1ης περιόδου εφαρμογής του Μεικτού Μοντέλου Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου ΤΠΕ (Β’ Φάση/ Μάρτιος 2014 – Ιούνιος 2014 και Σεπτέμβριος 2014 – Νοέμβριο 2014) από τα ΚΣΕ που έχουν ήδη αναλάβει πρόγραμμα στα πλαίσια σχετικής Πρόσκλησης.
 • Έναρξη της 5ης περιόδου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ σε όλη τη χώρα. 265 ΚΣΕ, 446 προγράμματα, 411 επιμορφωτές Β’ επιπέδου ΤΠΕ, 5.103 επιμορφούμενοι (Φεβρουάριος – Οκτώβριος 2014).
 • Έναρξη υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα της 1ης περιόδου εφαρμογής του Μεικτού Μοντέλου Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ (Β’ Φάση/ Μάρτιος 2014 – Ιούνιος 2014 και Σεπτέμβριος 2014 – Νοέμβριο 2014).
 • Έκδοση Συμπληρωματικής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην "Άδεια παροχής Υπηρεσιών για τα Στελέχη της Εκπαίδευσης" στο πλαίσιο του Έργου. 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

 • Ολοκλήρωση των 10 πιλοτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου ΤΠΕ της 1ης περιόδου εφαρμογής του Μοντέλου Μεικτής Μάθησης.
 • Έναρξη της 1ης περιόδου εφαρμογής Μεικτού Μοντέλου Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου ΤΠΕ (Β’ Φάση/ Μάρτιος – Νοέμβριος 2014). 41 ΚΣΕ, 47 προγράμματα, 88 επιμορφωτές Β’ επιπέδου ΤΠΕ, 552 επιμορφούμενοι (Μάρτιος – Νοέμβριος 2014).
 • Έκδοση Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην "Άδεια παροχής Υπηρεσιών για τα Στελέχη της Εκπαίδευσης" στο πλαίσιο του Έργου και Συμπληρωματικής.
 • Διαθέσιμες οι βεβαιώσεις απασχόλησης εκπαιδευτικού προσωπικού της 1ης περιόδου εφαρμογής Μεικτού Μοντέλου Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου ΤΠΕ (Πιλοτική Φάση/ Σεπτέμβριος 2013 – Μάρτιος 2014).

 

ΜΑΙΟΣ 2014

 • Πρόσκληση ΚΣΕ για επικαιροποίηση και διεύρυνση του Μητρώου ΚΣΕ Β’ επιπέδου ΤΠΕ.
 • Έναρξη δράσεων «εφαρμογής στην τάξη» των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στα προγράμματα επιμόρφωσης της 5ης περιόδου Β’ επιπέδου ΤΠΕ.
 • Έναρξη δράσεων «εφαρμογής στην τάξη» των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στα προγράμματα της 1ης περιόδου εφαρμογής Μεικτού Μοντέλου Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ (Β’ Φάση/ Μάρτιος – Νοέμβριος 2014).

 

Επόμενα βήματα του έργου επιμόρφωσης Β' επιπέδου ΤΠΕ*… 

 

 ΙΟΥΝΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

 • Έλεγχοι καταλληλότητας ΚΣΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ και την επικαιροποίηση του Μητρώου ΚΣΕ Β’ επιπέδου ΤΠΕ.
 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου αξιολόγησης από επιμορφωτές και επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην 4η επιμορφωτική περίοδο (Απρίλιος 2013 – Δεκέμβριος 2013).
 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου αξιολόγησης από επιμορφωτές και επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην 1η περίοδο εφαρμογής Μεικτού Μοντέλου Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου ΤΠΕ (Πιλοτική Φάση/ Σεπτέμβριος 2013 – Μάρτιος 2014).
 • Διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης B' επιπέδου ΤΠΕ (4η περίοδος) στα κέντρα πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) για τους αποφοίτους της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ.
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Μητρώο επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ για βαθμολόγηση ηλεκτρονικών γραπτών πιστοποίησης Β’ επιπέδου ΤΠΕ.

 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2014

Διεξαγωγή των προγραμμάτων πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων – 5η περίοδος πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ.

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

Ολοκλήρωση της 5ης περιόδου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ.

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Ολοκλήρωση της 1ης περιόδου εφαρμογής Μεικτού Μοντέλου Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου ΤΠΕ (Β’ Φάση/ Μάρτιος – Νοέμβριος 2014).

 

(*) Ο όρος Β’ επίπέδο ΤΠΕ έχει επικρατήσει ως σύντομη αναφορά στο έργο «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013)

espa logo

Φορέας Λειτουργίας

Φορείς Υλοποίησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
iep_mine_resized
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δικαιούχος Φορέας
cti logo new2
Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας
Βρίσκεστε εδώ: Home Το Εργο Το Β' επίπεδο με μία ματιά