Λεπτομέρειες για Απαιτήσεις Λογισμικών για τα ΚΣΕ Β' Επιπέδου ΤΠΕ (κατάλογοι, πληροφορίες διάθεσης κλπ.)

ΙδιότηταΤιμή
Όνομα:Απαιτήσεις Λογισμικών για τα ΚΣΕ Β' Επιπέδου ΤΠΕ (κατάλογοι, πληροφορίες διάθεσης κλπ.)
Περιγραφή:
Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει καταλόγους με τα λογισμικά που απαιτούνται για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων Β' Επιπέδου ΤΠΕ (ανά κλάδο: ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60/70, ΠΕ19/20) στα ΚΣΕ. Επίσης, περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για καθένα λογισμικό: γνωστικό αντικείμενο, σύντομη περιγραφή, πληροφορίες διάθεσης/ διανομής κλπ.
Διευκρινίζεται ότι τα ΚΣΕ, δημόσια ή ιδιωτικά, ως φορείς επιμόρφωσης κατ’ εντολή του Υπουργείου Παιδείας, δυνητικά δικαιούνται να τους διατεθούν από το Υπουργείο χωρίς επιβάρυνση (εφόσον δεν τα διαθέτουν ήδη) όλα τα εκπαιδευτικά λογισμικά που περιλαμβάνονται στους καταλόγους, εξαιρουμένων των: Cabri Geometry, Interactive Physics, Relevation Natural Art, Ιδεοκατασκευές και Tabletop. Οι φορείς που ενδιαφέρονται να λειτουργήσουν ως ΚΣΕ Β’ Επιπέδου ΤΠΕ θα πρέπει να φροντίσουν με δική τους ευθύνη για την προμήθεια των ανωτέρω λογισμικών.  Τα περισσότερα από τα λογισμικά των καταλόγων διατίθενται μέσω του κόμβου του έργου και συγκεκριμένα τη "Υλικό Επιμόρφωσης" - "Εκπαιδευτικό Λογισμικό".
έκδοση: 2/5/2012.
Όνομα Αρχείου:katalogoi logismikwn KSE_20091116d.xls
Υποβλήθηκε στις: 24.03.2008 18:37
Ιδιοκτήτη:Όλοι
Θεάσεις:23582 Θεάσεις