Β ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ

  
 • *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

27/1/2012 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ «ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ» - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΣΕ

news_epimorfosiΓίνεται γνωστό ότι τα ΚΣΕ, που υπέβαλαν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να υλοποιήσουν προγράμματα επιμόρφωσης «πολλαπλασιαστών» στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας στο διάστημα Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2012, στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης της 22/12/2012, μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης και κατανομής των απαιτούμενων προγραμμάτων, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) με χρήση των κωδικών τους.

 Επίσης, καλούνται τα ΚΣΕ που κληρώθηκαν να υλοποιήσουν επιμορφωτικά προγράμματα,

 από σήμερα και μέχρι τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012, 02:00 μμ

να καταχωρίσουν τα προγράμματα αυτά στο Πληροφοριακό Σύστημα (εδώ).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή των προγραμμάτων και τη διεξαγωγή τους, καθώς και οδηγίες σχετικά με την καταχώριση των προγραμμάτων, τους περιορισμούς και τις ελάχιστες προϋποθέσεις προκειμένου να θεωρηθούν έγκυρα (δηλαδή να εγκριθούν και να διατεθούν στη συνέχεια στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής), περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Χρήσης που έχει αναρτηθεί στη Βιβλιοθήκη Υλικού της παρούσας Πύλης, εδώ.

Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία είναι διάρκειας 18 ωρών και διεξάγονται εκτός σχολικού ωραρίου (δυο τρίωρα, εν γένει, την εβδομάδα), είναι η

 Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012.

Για την κατάρτιση ενός προγράμματος κάθε ΚΣΕ θα πρέπει να επικοινωνήσει και να συμφωνήσει τη διαθεσιμότητα και τη συνεργασία εισηγητή/ών – επιμορφωτή/ών, από το «Μητρώο Πιστοποιημένων Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου» οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στην ειδική ταχύρρυθμη εκπαίδευση σχετικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της Πράξης, σε Πανεπιστημιακά Κέντρα και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2010, και κατόπιν να καταχωρίσει το πρόγραμμα στο MIS. Οι επιμορφωτές στη συνέχεια, μέσω του MIS, θα πρέπει να καταθέτουν τη σύμφωνη γνώμη τους (επιλογή «Αποδοχή συνεργασίας»)  για την ανάληψη των διδακτικών ωρών που έχουν δηλωθεί. Στοιχεία επικοινωνίας των επιμορφωτών που δραστηριοποιούνται σε κάθε περιοχή, καθώς και οι ισχύοντες κανόνες και περιορισμοί σχετικά με την επιλογή τους, διατίθενται μέσω του MIS (επιλογή: «Διαχείριση Επιμορφωτών» -> «Λίστα Επιμορφωτών Νομού»).

Καθώς η παρούσα επιμόρφωση αφορά σε «πολλαπλασιαστές» που είναι εκπαιδευτικοί Γυμνασίων και ανήκουν σε διάφορες ειδικότητες, συνιστάται:

 • οι επιμορφωτές που θα αναλάβουν τα προγράμματα επιμόρφωσης, να είναι κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι στην περιοχή του ΚΣΕ),
 • κάθε πρόγραμμα να «μοιράζεται», όπου είναι δυνατό, σε περισσότερους του ενός επιμορφωτές (μέχρι 3), οι οποίοι να ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους (ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04), προκειμένου να καταστεί δυνατή η παρουσίαση εκπαιδευτικών σεναρίων περισσότερων ειδικοτήτων.

Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και να υποβάλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους στην Υπηρεσία Help Desk της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου,  (http://b-epipedo2.cti.gr -> Υποστηρικτικές δομές -> «Help Desk»).

espa logo

Φορέας Λειτουργίας

Φορείς Υλοποίησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
iep_mine_resized
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δικαιούχος Φορέας
cti logo new2
Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας
Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Ανακοινώσεις Επιμόρφωση Ενδοσχολικών Πολλαπλασιαστών (Διαδραστικά Συστήματα) 27/1/2012 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ «ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ» - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΣΕ