Β ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ

  
 • *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας

Στο φάκελο αυτό περιλαμβάνονται:

-        Το επιμορφωτικό υλικό που αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικής ταχύρρυθμης επιμόρφωσης μικρής κλίμακας (για περίπου 750 ενδοσχολικούς «πολλαπλασιαστές»), για την αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας, που υλοποιήθηκε το 2012.

-      Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας: Σύντομος Οδηγός (Γραφείο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Υ.ΠΑΙ.Θ.).

-        Υλικό σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (πχ. εγχειρίδια εγκατάστασης-χρήσης τύπων/ μοντέλων διαδραστικών συστημάτων που έχουν ήδη προμηθευτεί τα σχολεία (σύμφωνα με στοιχεία του Υ.ΠΑΙ.Θ.) ή/ και άλλο υποστηρικτικό υλικό που διατίθεται από τους προμηθευτές - κατασκευαστές. 

Κατηγορίες

Υλικό Επιμόρφωσης για την Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας

Υλικό Επιμόρφωσης για την Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας ( 6 Αρχεία )

Το υλικό αυτό περιλαμβάνει α) ένα τεύχος σχετικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση των διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας για καθένα από τα παρακάτω μαθήματα ή ενότητες μαθημάτων: φιλολογικά μαθήματα, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μαθήματα στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση και β) ένα τεύχος γενικού θεωρητικού πλαισίου και διδακτικών προσεγγίσεων εκπαιδευτικής αξιοποίησης του διαδραστικού πίνακα για την ενίσχυση της μαθητοκεντρικής προσέγγισης και την ανάδειξη της συνεργατικής μάθησης, συνοδευόμενο από γενικά παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων με έμφαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή.

Το επιμορφωτικό υλικο αυτό, χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικής ταχύρρυθμης επιμόρφωσης μικρής κλίμακας (για περίπου 750 ενδοσχολικούς «πολλαπλασιαστές»), στην αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας, που υλοποιήθηκε το 2012.

Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας: Σύντομος Οδηγός

Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας: Σύντομος Οδηγός ( 1 Αρχεία )

Αφορά σε Σύντομο Οδηγό για τα Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας (Γραφείο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Υ.ΠΑΙ.Θ.).

Υλικό εγκατάστασης και λειτουργίας διαδραστικών συστημάτων

Υλικό εγκατάστασης και λειτουργίας διαδραστικών συστημάτων ( 25 Αρχεία )

Στο φάκελο αυτό περιλαμβάνεται υποστηρικτικό υλικό σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (πχ. εγχειρίδια εγκατάστασης-χρήσης τύπων/ μοντέλων διαδραστικών συστημάτων που έχουν ήδη προμηθευτεί τα σχολεία (Π78, ΕΠ ΕΔΒΜ) ή/ και άλλο υλικό που διατίθεται απόκατσκευαστές - προμηθευτές).

Επισημαίνεται ότι, το παρόν υλικό διατίθεται εν γένει μέσω των δικτυακών τόπων των κατασκευαστών - προμηθευτών*, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη του περιεχομένου, ενώ στην παρούσα διεύθυνση το υλικό αυτό απλά δεικτοδοτείται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών των σχολείων, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα συγκεκριμένα μοντέλα εξοπλισμού (σύμφωνα με τα στοιχεία του Υ.ΠΑΙ.Θ.).

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ, ΠΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΚΛΠ.) ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

* Καλούνται οι κατασκευαστές-προμηθευτές που διέθεσαν διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας στα σχολεία, στο πλαίσιο της παραπάνω πιλοτικής προμήθειας του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Π78, ΕΠ ΕΔΒΜ), να μας ενημερώσουν (e-mail: b-epipedo2@cti.gr) για τυχόν άλλο συμπληρωματικό ή επικαιροποιημένο υποστηρικτικό υλικό εγκατάστασης και λειτουργίας που αφορά σε συγκεκριμένα μοντέλα συστημάτων που έχουν διαθέσει στα παραπάνω σχολεία, προκειμένου να εξετάσουμε τη δυνατότητα διάθεσής του μέσα από την παρούσα βιβλιοθήκη υλικού.


Δεν υπάρχουν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία

espa logo

Φωτογραφικό Υλικό

Οι επιμορφούμενοι δημιουργούν...

... εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς το 1453   Σενάριο που δοκιμάστηκε στην Α' ΕΠΑΛ, αλλά αντιστοιχεί και στη Β' Γενικού Λυκείου Αφορά... Read more
Νίκος Καββαδίας, «Πούσι» Περιεχόμενο της διδακτικής αυτής παρέμβασης αποτελεί η αισθητική και ερμηνευτική προσέγγιση του... Read more
Ευριπίδη ΕΛΕΝΗ (ένα επαναληπτικό μάθημα) Η διδακτική αυτή πρόταση έχει ως σκοπό να λειτουργήσει ανακεφαλαιωτικά, καθώς έχει ολοκληρωθεί... Read more
Ο εμφύλιος πόλεμος στην Κέρκυρα- η παθολογία του πολέμου Το σενάριο που ακολουθεί αποτελεί μια απόπειρα συνολικής ανάλυσης των κεφαλαίων 70-82 του Γ΄... Read more
Αίτια παρακμής και πτώσης του Βυζαντίου (1453)  Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να προσδιορίσουν και να αξιολογήσουν τους εσωτερικούς... Read more
Νόμος και Φύση στη σκέψη των Σοφιστών (Αντιφών vs Πρωταγόρας Η διδακτική αυτή πρόταση έχει  ως σκοπό της να φέρει τους μαθητές σε μια πρώτη και... Read more
Γ. Σεφέρη, «Τα τρία Χαϊκού»   Ο ΦΑΚΕΛΟΣ "ΤΑ ΤΡΙΑ ΧΑΪΚΟΥ" ΤΟΥ Γ. ΣΕΦΕΡΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ... Read more
Όσο μπορείς Α. Σενάριο Διδασκαλίας στη Νεοελληνική Λογοτεχνία: 1.Τίτλος  2.Προαπαιτούμενα ... Read more
Γνωρίζοντας τους Beatles ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ (WEB QUEST), ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ... Read more
Ενότητα 9: (α) Κείμενο, (β) Λεξιλογικά, Ετυμολογικά, (γ) Σύνταξη   Το διδακτικό σενάριο πραγματοποιείται σε τέσσερις φάσεις: (α) επεξεργασία ΄του... Read more
Μελέτη της μεταβολής του εμβαδού ορθογωνίου με σταθερή περίμετρο με βάση τη σχέση των πλευρών του Διερευνούμε πότε γίνεται μέγιστο το Εμβαδό ενός ορθογωνίου όταν αυτό έχει σταθερή... Read more
Πρόσημο τιμών συνάρτησης, ανίσωση β' βαθμού Εύρεση πρόσημου τιμών συνάρτησης Αφορά σε  ΠΕ03 - Α' Λυκείου Λογισμικό που... Read more
Παράγωγος συνάρτηση, Μονοτονία, Ακρότατα Έννοια Παραγώγου - Παράγωγος Συνάρτηση -Μονοτονία Συνάρτησης -Τοπικά Ακρότατα Αφορά σε... Read more
Κανονικά πολύγωνα και μέτρηση κύκλου Με το λογισμικό Sketchpad οι μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν κανονικά πολύγωνα με διάφορους... Read more
Κανονικά πολύγωνα και η εγγραφή τους σε κύκλο Εκπαιδευτικό σενάριο διάρκειας 6-7 ωρών για τα Κανονικά πολύγωνα, τα Βασικά Κανονικά Πολύγωνα και... Read more
Δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου Δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου.  Κέντρα τριγώνου.  Συμπεριφορά τους. Αφορά σε... Read more
Συμμετρία ως προς κέντρο Το σενάριο έχει ως υπόθεση το μετασχηματισμό αντικειμένων(σημείου, ευθύγραμμου τμήματος,... Read more
Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από Τρίτη / Υψη τριγώνου / Άθροισμα γωνιών τριγώνου Το προτεινόμενο θέμα περιλαμβάνει ως εισαγωγή την επανεξέταση βασικών γεωμετρικών εννοιών σε ένα... Read more

Φορέας Λειτουργίας

Φορείς Υλοποίησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
iep_mine_resized
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δικαιούχος Φορέας
cti logo new2
Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας