Β ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ

  
 • *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας

Στο φάκελο αυτό περιλαμβάνονται:

-        Το επιμορφωτικό υλικό που αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικής ταχύρρυθμης επιμόρφωσης μικρής κλίμακας (για περίπου 750 ενδοσχολικούς «πολλαπλασιαστές»), για την αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας, που υλοποιήθηκε το 2012.

-      Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας: Σύντομος Οδηγός (Γραφείο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Υ.ΠΑΙ.Θ.).

-        Υλικό σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (πχ. εγχειρίδια εγκατάστασης-χρήσης τύπων/ μοντέλων διαδραστικών συστημάτων που έχουν ήδη προμηθευτεί τα σχολεία (σύμφωνα με στοιχεία του Υ.ΠΑΙ.Θ.) ή/ και άλλο υποστηρικτικό υλικό που διατίθεται από τους προμηθευτές - κατασκευαστές. 

Κατηγορίες

Υλικό Επιμόρφωσης για την Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας

Υλικό Επιμόρφωσης για την Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας ( 6 Αρχεία )

Το υλικό αυτό περιλαμβάνει α) ένα τεύχος σχετικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση των διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας για καθένα από τα παρακάτω μαθήματα ή ενότητες μαθημάτων: φιλολογικά μαθήματα, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μαθήματα στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση και β) ένα τεύχος γενικού θεωρητικού πλαισίου και διδακτικών προσεγγίσεων εκπαιδευτικής αξιοποίησης του διαδραστικού πίνακα για την ενίσχυση της μαθητοκεντρικής προσέγγισης και την ανάδειξη της συνεργατικής μάθησης, συνοδευόμενο από γενικά παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων με έμφαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή.

Το επιμορφωτικό υλικο αυτό, χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικής ταχύρρυθμης επιμόρφωσης μικρής κλίμακας (για περίπου 750 ενδοσχολικούς «πολλαπλασιαστές»), στην αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας, που υλοποιήθηκε το 2012.

Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας: Σύντομος Οδηγός

Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας: Σύντομος Οδηγός ( 1 Αρχεία )

Αφορά σε Σύντομο Οδηγό για τα Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας (Γραφείο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Υ.ΠΑΙ.Θ.).

Υλικό εγκατάστασης και λειτουργίας διαδραστικών συστημάτων

Υλικό εγκατάστασης και λειτουργίας διαδραστικών συστημάτων ( 25 Αρχεία )

Στο φάκελο αυτό περιλαμβάνεται υποστηρικτικό υλικό σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (πχ. εγχειρίδια εγκατάστασης-χρήσης τύπων/ μοντέλων διαδραστικών συστημάτων που έχουν ήδη προμηθευτεί τα σχολεία (Π78, ΕΠ ΕΔΒΜ) ή/ και άλλο υλικό που διατίθεται απόκατσκευαστές - προμηθευτές).

Επισημαίνεται ότι, το παρόν υλικό διατίθεται εν γένει μέσω των δικτυακών τόπων των κατασκευαστών - προμηθευτών*, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη του περιεχομένου, ενώ στην παρούσα διεύθυνση το υλικό αυτό απλά δεικτοδοτείται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών των σχολείων, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα συγκεκριμένα μοντέλα εξοπλισμού (σύμφωνα με τα στοιχεία του Υ.ΠΑΙ.Θ.).

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ, ΠΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΚΛΠ.) ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

* Καλούνται οι κατασκευαστές-προμηθευτές που διέθεσαν διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας στα σχολεία, στο πλαίσιο της παραπάνω πιλοτικής προμήθειας του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Π78, ΕΠ ΕΔΒΜ), να μας ενημερώσουν (e-mail: b-epipedo2@cti.gr) για τυχόν άλλο συμπληρωματικό ή επικαιροποιημένο υποστηρικτικό υλικό εγκατάστασης και λειτουργίας που αφορά σε συγκεκριμένα μοντέλα συστημάτων που έχουν διαθέσει στα παραπάνω σχολεία, προκειμένου να εξετάσουμε τη δυνατότητα διάθεσής του μέσα από την παρούσα βιβλιοθήκη υλικού.


Δεν υπάρχουν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία

espa logo

Φορέας Λειτουργίας

Φορείς Υλοποίησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
iep_mine_resized
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δικαιούχος Φορέας
cti logo new2
Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας