Β ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ

  
 • *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Πιστοποίηση Α Επιπέδου ΤΠΕ & Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μοντέλου Μεικτής Μάθησης

Ερώτηση

Είμαι δικαιούχος για συμμετοχή σε πρόγραμμα Μεικτού Μοντέλου Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ, αλλά έχω πιστοποιηθεί επιτυχώς σε παλαιότερο Έργο Α΄ Επιπέδου ΤΠΕ. Μπορώ να παρακολουθήσω;

Απάντηση

Η πιστοποίηση Α΄ επιπέδου ΤΠΕ αποτελεί γενική προϋπόθεση συμμετοχής στην επιμόρφωση Β' επιπέδου ΤΠΕ. Θα πρέπει ωστόσο να τονισθεί ότι ειδικότερα η παρακολούθηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος με το μοντέλο μεικτής μάθησης προϋποθέτει επάρκεια στις βασικές γνώσεις και δεξιότητες ΤΠΕ και εξοικείωση με την χρήση των υπολογιστικών εργαλείων και του διαδικτύου, καθώς οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να εκτελούν σε τακτική βάση δραστηριότητες, ασκήσεις και εργασίες που τους ανατίθενται, να ασχολούνται με εκπαιδευτικά λογισμικά κλπ μακριά από τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης και χωρίς φυσική επαφή με τους επιμορφωτές και τους τεχνικούς υπευθύνους. Επισημαίνεται ακόμη ότι οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη διασφάλισης της υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής που είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση των σύγχρονων εξ αποστάσεως συνεδριών, καθώς και για την εκτέλεση των ασύγχρονων δράσεων. Συνεπώς, θα πρέπει να διαθέτουν υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο που ανταποκρίνονται στις τεχνικές απαιτήσεις του Blackboard Collaborate.

espa logo

Φορέας Λειτουργίας

Φορείς Υλοποίησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
iep_mine_resized
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δικαιούχος Φορέας
cti logo new2
Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας
Βρίσκεστε εδώ: Home Υποστηρικτικες Δομες Συχνές Ερωτήσεις Μεικτό Μοντέλο Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ Πιστοποίηση Α Επιπέδου ΤΠΕ & Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μοντέλου Μεικτής Μάθησης