Β ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ

  
 • *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Οδηγίες σχετικές με Εντολές Μετακίνησης

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

Ενημερωτικό έγγραφο του Γ.Γ. Υ.ΠΑΙ.Θ και του Προέδρου ΙΕΠ σχετικά με τις άδειες μετακίνησης για συμμετοχή στην επιμόρφωση Β επιπέδου ΤΠΕ Ενημερωτικό έγγραφο του Γ.Γ. Υ.ΠΑΙ.Θ και του Προέδρου ΙΕΠ σχετικά με τις άδειες μετακίνησης για συμμετοχή στην επιμόρφωση Β επιπέδου ΤΠΕ

Δημοφιλές!
Ημερομηνία Προσθήκης: 04.09.2014
Μέγεθος Αρχείου: 144.82 kB
Αποθηκεύσεις: 4271

Αφορά στο Ενημερωτικό Έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Προέδρου του ΙΕΠ προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και τις Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. σχετικά με την διευκόλυνση για την μετακίνηση των εμπλεκομένων κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων της 5ης επιμορφωτικής περιόδου και της 1ης περιόδου εφαρμογής του μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ (Αρ. Πρωτ. 2201/ 11.03.2014, ΑΔΑ: ΒΙΚΜΟΞΛΔ-9ΘΥ).

Οδηγίες σχετικά με τις εντολές μετακίνησης επιμορφωτών και επιμορφούμενων της 1ης περιόδου εφαρμογής μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ Οδηγίες σχετικά με τις εντολές μετακίνησης επιμορφωτών και επιμορφούμενων της 1ης περιόδου εφαρμογής μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ

Δημοφιλές!
Ημερομηνία Προσθήκης: 28.02.2014
Μέγεθος Αρχείου: 115.8 kB
Αποθηκεύσεις: 4654

Αφορά σε οδηγίες σχετικά με τις εντολές μετακίνησης επιμορφωτών και επιμορφούμενων της 1ης περιόδου εφαρμογής μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ.

Διευκρινήσεις επί των οδηγιών για την αναγνώριση και εξόφληση της δαπάνης μετακίνησης των συντελεστών των 10 Πιλοτικών Προγραμμάτων της 1ης περιόδου εφαρμογής του μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης Διευκρινήσεις επί των οδηγιών για την αναγνώριση και εξόφληση της δαπάνης μετακίνησης των συντελεστών των 10 Πιλοτικών Προγραμμάτων της 1ης περιόδου εφαρμογής του μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης

Δημοφιλές!
Ημερομηνία Προσθήκης: 15.11.2013
Μέγεθος Αρχείου: 333.45 kB
Αποθηκεύσεις: 4540

Αφορά σε διευκρινήσεις επί των οδηγιών για την αναγνώριση και εξόφληση της δαπάνης μετακίνησης των συντελεστών των 10 Πιλοτικών Προγραμμάτων της 1ης περιόδου εφαρμογής του μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης , που ήδη έχουν διατεθεί και αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόμβο του έργου στις 09/09/2013. Περιλαμβάνεται επίσης το Έντυπο 18 "ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ".

Οδηγίες για την αναγνώριση και εξόφληση δαπάνης μετακίνησης των επιμορφωτών και επιμορφούμενων των 10 Πιλοτικών Προγραμμάτων της 1ης περιόδου εφαρμογής Μεικτού μοντέλου Οδηγίες για την αναγνώριση και εξόφληση δαπάνης μετακίνησης των επιμορφωτών και επιμορφούμενων των 10 Πιλοτικών Προγραμμάτων της 1ης περιόδου εφαρμογής Μεικτού μοντέλου

Δημοφιλές!
Ημερομηνία Προσθήκης: 09.09.2013
Μέγεθος Αρχείου: 215.42 kB
Αποθηκεύσεις: 6226

Αφορά σε οδηγίες για την αναγνώριση και εξόφληση δαπάνης μετακίνησης των επιμορφωτών και επιμορφούμενων των 10 Πιλοτικών Προγραμμάτων της 1ης περιόδου εφαρμογής Μεικτού μοντέλου. 

espa logo

Φορέας Λειτουργίας

Φορείς Υλοποίησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
iep_mine_resized
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δικαιούχος Φορέας
cti logo new2
Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας