Β ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ

  
 • *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

07/06/2013 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΙΚΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΣΕ

news epimorfosiΟλοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα ΚΣΕ, προκειμένου να υλοποιήσουν προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ με βάση το μοντέλο μικτής μάθησης, κατά την 1η περίοδο εφαρμογής τους στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης της 24/04/2013, καθώς και οι διαδικασίες ηλεκτρονικής κλήρωσης και απόδοσης των προβλεπόμενων προγραμμάτων σε αυτά. Τα ΚΣΕ που υπέβαλαν αιτήσεις μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) με χρήση των κωδικών τους.

Τα προγράμματα προβλέπεται να υλοποιηθούν στο διάστημα Δεκεμβρίου 2013 – Ιουνίου 2014, με εξαίρεση ένα μικρό αριθμό (10 προγράμματα), τα οποία θα προηγηθούν χρονικά κατά περίπου 3 μήνες, εν είδει πιλοτικής εφαρμογής, με στόχο, μέσω αυτών να δοκιμασθούν οι τεχνικές υποδομές και να εντοπισθούν τυχόν αστοχίες της μεθοδολογίας και του επιμορφωτικού υλικού, δεδομένου ότι στο μοντέλο, όπως έχει σχεδιαστεί ειδικά για την επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ, εφαρμόζονται σημαντικές επιστημονικές, τεχνικές και μεθοδολογικές καινοτομίες. Η επιλογή των προγραμμάτων αυτών από τα προγράμματα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης, έγινε με κριτήρια προσέγγισης των στόχων της παραπάνω πιλοτικής εφαρμογής.

Στις επόμενες ημέρες, τα ΚΣΕ που θα υλοποιήσουν τα 10 παραπάνω προγράμματα τα οποία θα ξεκινήσουν στα μέσα Σεπτεμβρίου 2013, θα ενημερωθούν κεντρικά για τις λεπτομέρειες της εφαρμογής, ώστε να καταρτίσουν τα προγράμματα (ωρολόγια προγράμματα κλπ.). Στην ερχόμενη εβδομάδα (μέσα Ιουνίου), με νεώτερη ανακοίνωση, θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί των περιοχών υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών, να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής.

Τα ΚΣΕ που θα υλοποιήσουν τα υπόλοιπα προγράμματα, τα οποία προβλέπεται να ξεκινήσουν στις αρχές Δεκεμβρίου 2013, θα κληθούν αργότερα να καταρτίσουν τα προγράμματα που τους έχουν αποδοθεί, μέσα στο Σεπτέμβριο 2013, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επισκέπτονται συχνά και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στην Πύλη Ενημέρωσης και Συνεργασίας της Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου ΤΠΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://b-epipedo2.cti.gr ώστε να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στα παραπάνω και τις σχετικές προθεσμίες υποβολής αιτήσεων κλπ ή/και για να υποβάλλουν ερωτήματα στην υπηρεσία Help Desk της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο: http://b-epipedo2.cti.gr > (Επιλογή) Υποστηρικτικές Δομές -> (Επιλογή) Help Desk.

Υπενθυμίζεται ότι, τα προγράμματα επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου ΤΠΕ που θα υλοποιηθούν με βάση το μοντέλο μικτής μάθησης στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου, έχουν στόχο την κάλυψη των αναγκών επιμόρφωσης σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων με το παραδοσιακό μοντέλο. Στους λόγους αδυναμίας υλοποίησης παραδοσιακών προγραμμάτων περιλαμβάνονται ο γεωγραφικός κατακερματισμός (απομακρυσμένα νησιά, δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές), ο μικρός αριθμός εκπαιδευτικών, η έλλειψη επιμορφωτών Β’ επιπέδου κλπ.

Το μοντέλο μικτής μάθησης συνδυάζει συνεδρίες σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας και υποστηρικτικών συναντήσεων, με ασύγχρονες δραστηριότητες (ανάθεση εργασιών που οι επιμορφούμενοι υποχρεούνται να υλοποιήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος) και μικρό αριθμό διά ζώσης συνεδριών. Οι σύγχρονες συνεδρίες υλοποιούνται μέσα από κατάλληλο ψηφιακό περιβάλλον σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, ενώ οι ασύγχρονες δραστηριότητες υλοποιούνται με τη χρήση ενός συστήματος διαχείρισης μάθησης (LMS). Το επιμορφωτικό πρόγραμμα μικτού μοντέλου υλοποιείται σε διάστημα 24 εβδομάδων και ακολουθείται από τελική δοκιμασία πιστοποίησης για τους επιτυχώς παρακολουθήσαντες.

espa logo

Φορέας Λειτουργίας

Φορείς Υλοποίησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
iep_mine_resized
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δικαιούχος Φορέας
cti logo new2
Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας
Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινωσεις Παραδοσιακό Μοντέλο Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου ΤΠΕ (ΚΣΕ) Ανακοινώσεις Μεικτό Μοντέλο Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου ΤΠΕ (ΚΣΕ) 07/06/2013 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΙΚΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΣΕ