Β ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ

  
 • *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Διδακτικές Παρεμβάσεις και Ψηφιακό Υλικό

Στον φάκελο αυτό περιλαμβάνονται "μικρο-σενάρια" που αφορούν σε συγκεκριμένες ενότητες μαθημάτων της Στ' Δημοτικού και της Α' Γυμνασίου,  με βάση τα οποία, σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ.πρωτ. 165098/Γ1/13-10-2014 του Υ.ΠΑΙ.Θ. κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 πρόκειται να υλοποιούνται διδακτικές παρεμβάσεις στην τάξη, με χρήση ψηφιακού υλικού και αξιοποίηση των υποδομών του σχολείου.

Αφορά στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην Στ' Δημοτικού και στην Α' Γυμνασίου των περίπου 1800 σχολείων (περίπου 1000 Γυμνάσια και 800 Δημοτικά σχολεία) που έχουν προμηθευτεί (πιλοτικά) διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας ή φορητά εργαστήρια υπολογιστών (Π78 και Π80 του Ε.Π. ΕΔΒΜ).

Τα "μικρο-σενάρια" - διδακτικές παρεμβάσεις, οργανωμένα ανά βαθμίδα και μάθημα, περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους μαθητές με χρήση ψηφιακού υλικού και του διαθέσιμου εξοπλισμού, καθώς και στοιχεία σύνδεσης με το πρόγραμμα σπουδών (πχ. ενότητα, διδακτικοί στόχοι) για τον εκπαιδευτικό.

Κατηγορίες

Δημοτικό

Δημοτικό ( 12 Αρχεία )

Περιλαμβάνονται "μικρο-σενάρια" - εκπαιδευτικές δραστηριότητες για διδακτκές παρεμβάσεις με χρήση ψηφιακού υλικού και αξιοποίηση ψηφιακών υποδομών (κυρίως, φορητά εργσατήρια υπολογιστών), τις οποίες, με βάση την εγκύκλιο με αρ.πρωτ. 165098/Γ1/13-10-2014 του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούνται να εφαρμόσουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Στ' Δημοτικού των 800 Δημοτικών σχολείων του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (Ε.Α.Ε.Π.).

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο ( 40 Αρχεία )

Περιλαμβάνονται "μικρο-σενάρια" - εκπαιδευτικές δραστηριότητες για διδακτκές παρεμβάσεις με χρήση ψηφιακού υλικού και αξιοποίηση ψηφιακών υποδομών (κυρίως, διαδραστικούς πίνακες και συναφή εξοπλισμό), τις οποίες, με βάση την εγκύκλιο με αρ.πρωτ. 165098/Γ1/13-10-2014 του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούνται να εφαρμόσουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Α' Γυμνασίου των Γυμνασίων τα οποία συμμετείχαν στο "Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία" - Πρόσκληση 78 με αρ. 8671/09-06-2010 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και προμηθεύτηκαν διαδραστικούς πίνακες μέσω της Σχολικής Επιτροπής.

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

Εγκύκλιος για την Αξιοποίηση του ψηφιακού εξοπλισμού κατά την εκπαιδευτική διαδικασία σε σχολικές μονάδες Π/Θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολ. έτος 2014-2015 Εγκύκλιος για την Αξιοποίηση του ψηφιακού εξοπλισμού κατά την εκπαιδευτική διαδικασία σε σχολικές μονάδες Π/Θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολ. έτος 2014-2015

Δημοφιλές!
Ημερομηνία Προσθήκης: 14.10.2014
Μέγεθος Αρχείου: 274.29 kB
Αποθηκεύσεις: 1324

Αφορά στην Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την Αξιοποίηση του ψηφιακού εξοπλισμού κατά την εκπαιδευτική διαδικασία σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015 (165098/Γ1/13-10-2014).

Ενημερωτική εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ. για το Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τις σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ενημερωτική εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ. για το Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τις σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δημοφιλές!
Ημερομηνία Προσθήκης: 13.10.2014
Μέγεθος Αρχείου: 146.06 kB
Αποθηκεύσεις: 1317

Αφορά σε Εγκύκλιο για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο του Ψηφιακού Σχολείου και τις σχετικές υπηρεσίες (Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία e-books, Ψηφιακά Αποθετήρια Μαθησιακών Αντικειμένων «Φωτόδεντρο» και Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα «e-me») (131377/Γ2/19-08-2014).

espa logo

Φορέας Λειτουργίας

Φορείς Υλοποίησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
iep_mine_resized
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δικαιούχος Φορέας
cti logo new2
Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας