Β ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ

  
 • *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Έντυπα (Φόρμες) Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης & Απολογισμού Προγράμματος Μεικτού Μοντέλου Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου ΤΠΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

ΦΟΡΜΑ 7: «Απολογιστική και Αξιολογική αναφορά Επιμορφωτή σχετικά με τη συμμετοχή των επιμορφούμενων στις ασύγχρονες δράσεις του προγράμματος επιμόρφωσης μοντέλου μεικτής μάθησης» ΦΟΡΜΑ 7: «Απολογιστική και Αξιολογική αναφορά Επιμορφωτή σχετικά με τη συμμετοχή των επιμορφούμενων στις ασύγχρονες δράσεις του προγράμματος επιμόρφωσης μοντέλου μεικτής μάθησης»

Δημοφιλές!
Ημερομηνία Προσθήκης: 16.10.2013
Μέγεθος Αρχείου: 142.71 kB
Αποθηκεύσεις: 5154

Αφορά στη μορφή του εντύπου "Απολογιστική και Αξιολογική αναφορά Επιμορφωτή σχετικά με τη συμμετοχή των επιμορφούμενων στις ασύγχρονες δράσεις του προγράμματος επιμόρφωσης μοντέλου μεικτής μάθησης" (Φόρμα 7).

ΦΟΡΜΑ 6: «Κατάθεση εργασιών επιμορφούμενου» ΦΟΡΜΑ 6: «Κατάθεση εργασιών επιμορφούμενου»

Δημοφιλές!
Ημερομηνία Προσθήκης: 16.10.2013
Μέγεθος Αρχείου: 132.07 kB
Αποθηκεύσεις: 5705

Αφορά στη μορφή του εντύπου "Κατάθεση εργασιών επιμορφούμενου" (Φόρμα 6).

ΦΟΡΜΑ 5: «Αναφορά Επιμορφωτή σχετικά με τις ασύγχρονες δράσεις του προγράμματος επιμόρφωσης μοντέλου μεικτής μάθησης (ανάθεση - εκπόνηση δραστηριοτήτων και εργασιών)» ΦΟΡΜΑ 5: «Αναφορά Επιμορφωτή σχετικά με τις ασύγχρονες δράσεις του προγράμματος επιμόρφωσης μοντέλου μεικτής μάθησης (ανάθεση - εκπόνηση δραστηριοτήτων και εργασιών)»

Δημοφιλές!
Ημερομηνία Προσθήκης: 16.10.2013
Μέγεθος Αρχείου: 154.2 kB
Αποθηκεύσεις: 4812

Αφορά στη μορφή του εντύπου "Αναφορά Επιμορφωτή σχετικά με τις ασύγχρονες δράσεις του προγράμματος επιμόρφωσης μοντέλου μεικτής μάθησης (ανάθεση - εκπόνηση δραστηριοτήτων και εργασιών)" (Φόρμα 5).

ΦΟΡΜΑ 4: «Συνολική Αναφορά επιμορφωτή σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος και της εφαρμογής στην τάξη» ΦΟΡΜΑ 4: «Συνολική Αναφορά επιμορφωτή σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος και της εφαρμογής στην τάξη»

Δημοφιλές!
Ημερομηνία Προσθήκης: 16.10.2013
Μέγεθος Αρχείου: 141.98 kB
Αποθηκεύσεις: 4595

Αφορά στη μορφή του εντύπου "Συνολική Αναφορά επιμορφωτή σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος και της εφαρμογής στην τάξη" (Φόρμα 4).

ΦΟΡΜΑ 3: «Αναφορά επιμορφούμενου σχετικά με την υλοποίηση της εφαρμογής στην τάξη» ΦΟΡΜΑ 3: «Αναφορά επιμορφούμενου σχετικά με την υλοποίηση της εφαρμογής στην τάξη»

Δημοφιλές!
Ημερομηνία Προσθήκης: 16.10.2013
Μέγεθος Αρχείου: 157.63 kB
Αποθηκεύσεις: 5709

Αφορά στη μορφή του εντύπου "Αναφορά επιμορφούμενου σχετικά με την υλοποίηση της εφαρμογής στην τάξη" (Φόρμα 3).

espa logo

Φορέας Λειτουργίας

Φορείς Υλοποίησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
iep_mine_resized
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δικαιούχος Φορέας
cti logo new2
Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας