Υλικό Πιστοποίησης

Categories

Υλικό Πιστοποίησης Α Επιπέδου

Υλικό Πιστοποίησης Α Επιπέδου ( 2 Files )

Επιμορφωτικό υλικό του προγράμματος σπουδών των έργων «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» και «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των ΤΠΕ στην εκπαίδευση»
Υλικό Πιστοποίησης Β Επιπέδου

Υλικό Πιστοποίησης Β Επιπέδου ( 17 Files )

Περιλαμβάνονται δείγματα θεμάτων εξέτασης πιστοποίησης, ενημερωτικά κείμενα και οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης των εκπαιδευτικών που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης Β' Επιπέδου ΤΠΕ.

There are no documents in this category

espalogo en