Το B επίπεδο με μια ματιά!

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Ολοκληρώθηκε το πρώτο έργο επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ’ ΚΠΣ):

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Ενημερωτική συνάντηση για την προετοιμασία των επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ από στελέχη της επιστημονικής επιτροπής του έργου, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Ξεκινάει η επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ σε όλη τη χώρα! 369 ΚΣΕ, 369 επιμορφωτές Β’ επιπέδου ΤΠΕ, 3.367 επιμορφούμενοι στην πρώτη περίοδο!

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

Έναρξη λειτουργίας της ‘Ιφιγένειας’ – βιβλιοθήκη/ "αποθετήριο" εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ΤΠΕ που δημιουργούν οι επιμορφούμενοι καθηγητές και δάσκαλοι του Β’ επιπέδου ΤΠΕ και οι επιμορφωτές τους.

 

ΜΑΙΟΣ  2010

 

ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

Σε εξέλιξη τα προγράμματα πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ (Α’ επίπεδο).

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

Σε εξέλιξη η ταχύρρυθμη εκπαίδευση 327 επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών πινάκων, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα.

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

Ανακοίνωση της 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ και δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα ΚΣΕ της φετινής χρονιάς.

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Έλεγχος καταλληλότητας ΚΣΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ και την επικαιροποίηση του Μητρώου ΚΣΕ Β’ επιπέδου ΤΠΕ.

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

 Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψήφιους επιμορφωτές Β' επιπέδου ΤΠΕ, που θα φοιτήσουν στα προγράμματα εκπαίδευσης επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ εντός του 2011 (Μάιος - Δεκέμβριος 2011).

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

Αποτελέσματα αιτήσεων υποψήφιων επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ για φοίτηση στα ΠΑΚΕ.

 

ΜΑΙΟΣ 2011

 

ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

Σε εξέλιξη τα προγράμματα πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ (Α’ επίπεδο).

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Υποβολή προγραμμάτων επιμόρφωσης «ενδοσχολικών πολλαπλασιαστών» στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας από τα ΚΣΕ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον στη σχετική Πρόσκληση και θα επιλεγούν να τα υλοποιήσουν κατά το διάστημα Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2012.

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

Διαθέσιμες οι Βεβαιώσεις της 2ης περιόδου πιστοποίησης Α' επιπέδου ΤΠΕ (Μάιος – Ιούλιος 2011).

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2012

 

ΜΑΙΟΣ 2012

Διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης επιμορφωτών Β' επιπέδου ΤΠΕ σε Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) για τους αποφοίτους της 2ης περιόδου εκπαίδευσης επιμορφωτών του έργου στα ΠΑΚΕ. Ολοκλήρωση 17 προγραμμάτων.

 

 ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

Διεξαγωγή των προγραμμάτων πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων – 3η περίοδος πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ.

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

 

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2012
Έλεγχοι καταλληλότητας ΚΣΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ και την επικαιροποίηση του Μητρώου ΚΣΕ Β’ επιπέδου ΤΠΕ.

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διεξαγωγή επαναληπτικών εξετάσεων πιστοποίησης επιμορφωτών Β' επιπέδου ΤΠΕ σε Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) για τους αποφοίτους της 2ης περιόδου εκπαίδευσης επιμορφωτών του έργου στα ΠΑΚΕ. Ολοκλήρωση 2 προγραμμάτων.

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Αποτελέσματα επαναληπτικών εξετάσεων πιστοποίησης επιμορφωτών Β' επιπέδου ΤΠΕ για τους αποφοίτους της 2ης περιόδου εκπαίδευσης επιμορφωτών του έργου στα ΠΑΚΕ. Πιστοποιήθηκαν 18 από 21 συμμετέχοντες.

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίηση της 4ης περιόδου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΚΣΕ, υποβολή προγραμμάτων, υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών, κλπ).

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

 

ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Αποτελέσματα κλήρωσης προγραμμάτων στα ΚΣΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων της 1ης περιόδου εφαρμογής του Μεικτού Μοντέλου Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου ΤΠΕ

 

ΙΟΥΝΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Ολοκληρώθηκαν 507 προγράμματα της 4ης περιόδου πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων A’ επιπέδου ΤΠΕ, στα οποία πιστοποιήθηκαν 6.767 εκπαιδευτικοί από 7.337 συμμετέχοντες.

 

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

Έναρξη δράσεων «εφαρμογής στην τάξη» των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στα προγράμματα επιμόρφωσης της 4ης περιόδου Β’ επιπέδου ΤΠΕ.

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Έναρξη υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα της 5ης περιόδου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ (Φεβρουάριος 2014 – Ιούνιος 2014 και Σεπτέμβριος 2014 – Οκτώβριος 2014).

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

 

ΜΑΙΟΣ 2014

 

Επόμενα βήματα του έργου επιμόρφωσης Β' επιπέδου ΤΠΕ*… 

 

 ΙΟΥΝΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2014

Διεξαγωγή των προγραμμάτων πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων – 5η περίοδος πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ.

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

Ολοκλήρωση της 5ης περιόδου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ.

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Ολοκλήρωση της 1ης περιόδου εφαρμογής Μεικτού Μοντέλου Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου ΤΠΕ (Β’ Φάση/ Μάρτιος – Νοέμβριος 2014).

 

(*) Ο όρος Β’ επίπέδο ΤΠΕ έχει επικρατήσει ως σύντομη αναφορά στο έργο «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013)