για την πύλη ενημέρωσης και συνεργασίας για την επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ…

Καλωσήρθατε στην πύλη ενημέρωσης και συνεργασίας των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, των εκπαιδευτικών που επιμορφώθηκαν ή επιμορφώνονται για το σκοπό αυτό, καθώς και κάθε ενδιαφερομένου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδακτική πράξη.

Η Πύλη λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου και αποτελεί συνέχεια του παλιότερου αντίστοιχου έργου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ που ολοκληρώθηκε το 2008. Πρόκειται για δράση του Υπουργείου Παιδείας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει σύμπραξη φορέων του, η οποία αποτελείται από τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ), το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ ΙΤΥ) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), και ήδη από 24/2/2012 από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής /Ι.Ε.Π. (διάδοχο του έργου έπειτα από την κατάργηση του Ο.ΕΠ.ΕΚ. και του Π.Ι. με βάση το Ν.3966/24-5-2011), ως τελικό δικαιούχο και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ /Ι.Τ.Υ.Ε. (όπως μετονομάστηκε το Ε.Α.Ι.Τ.Υ., με βάση το Ν.3966/24-5-2011), ως συμπράττοντα επιστημονικό φορέα.

Η πύλη ενημέρωσης και συνεργασίας για την επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ καλύπτει ανάγκες οργάνωσης και προετοιμασίας των επιμέρους δράσεων του έργου σε πανελλήνια κλίμακα, ενώ παράλληλα έχει εστιασμένο ενημερωτικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα, καθώς παρέχει:

Επίσης, στην Πύλη θα βρείτε επιλεγμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με ΤΠΕ από την Ιφιγένεια’, το αποθετήριο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων  που παράγονται στο πλαίσιο του έργου,  από τους επιμορφωτές και επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς Β' επιπέδου ΤΠΕ σε όλη τη χώρα.

Τέλος μέσω της παρούσας Πύλης μπορείτε να κατευθυνθείτε προς τον Κεντρικό Ιστότοπο της Εκπαίδευσης των Επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ και  τους ιστοτόπους των Πανεπιστημιακών Κέντρων Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ, δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τα ΠΑΚΕ εδώ), ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Κεντρικός Ιστότοπος της Εκπαίδευσης των Επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

ΠΑΚΕ Αν. Μακεδονίας & Θράκης

ΠΑΚΕ Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας

ΠΑΚΕ Ηπείρου-Κέρκυρας-Λευκάδας

ΠΑΚΕ Θεσσαλίας

ΠΑΚΕ Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας Κεφαλληνίας & Ζακύνθου

ΠΑΚΕ Αττικής & Στερεάς Ελλάδας

ΠΑΚΕ Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

ΠΑΚΕ Κρήτης

 

Αναμένουμε πιθανά σχόλιά σας για την βελτίωση των υποδομών μας στο help desk