ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

Υποβολή 255 αιτήσεων από ΚΣΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων στην 3η περίοδο επιμόρφωσης Β’ επιπέδου.