02/07/2009 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΛΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης και Συνεργασίας της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013).

Πρόκειται για την Πράξη συνέχισης του έργου της Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου, το Τεχνικό Δελτίο της οποίας βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας του για έγκριση και υλοποίηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (2007-2013) του ΕΣΠΑ. Την ευθύνη για την υλοποίηση της Πράξης έχει σύμπραξη φορέων αποτελούμενη από τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), ως δικαιούχο και το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ.ΙΤΥ) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), ως συμπράττοντες επιστημονικούς φορείς.

Η παρούσα Πύλη Ενημέρωσης και Συνεργασίας Β’ Επιπέδου, απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους της παραπάνω Πράξης: εκπαιδευτικούς, επιμορφωτές, υποψήφιους επιμορφωτές και επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς, Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, Κέντρα Πιστοποίησης και λοιπές δομές υλοποίησης της Πράξης, προκειμένου να τους παράσχει:

Τυχόν παρατηρήσεις σας με στόχο τη βελτίωση των υποδομών είναι ευπρόσδεκτες (παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το «Έντυπο Υποβολής Ερωτήματος» του Help Desk), όπως επίσης, με στόχο τον εμπλουτισμό του περιεχομένου της πύλης, ευπρόσδεκτο είναι και τυχόν σχετικό υλικό που θα θέλατε να δημοσιεύσετε και να μοιραστείτε με τους συναδέλφους σας εκπαιδευτικούς.