Λεπτομέρειες για Αίτια παρακμής και πτώσης του Βυζαντίου (1453)

ΙδιότηταΤιμή
Όνομα:Αίτια παρακμής και πτώσης του Βυζαντίου (1453)
Περιγραφή:

 Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να προσδιορίσουν και να αξιολογήσουν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες (οικονομικούς, πολιτικούς, θρησκευτικούς και στρατιωτικούς) που οδήγησαν το Βυζάντιο στην παρακμή από τα μέσα του 11ου αι. και την υποταγή στους Οθωμανούς με την Άλωση της Πόλης το 1453. Εφαρμόζεται η διερευνητική μέθοδος της επίλυσης προβλήματος.

Αφορά σε  ΠΕ02 - Ιστορία Β' Γυμνασίου, Θεματική Ενότητα: Περίοδος της κρίσης του Βυζαντίου

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: Internet, Word, «Περιπλάνηση στο Χωρο-χρόνο», «Inspiration»

Συγγραφέας εκπαιδευτικής δραστηριότητας: ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΟΝΤΙΚΑΚΗΣ

 

 

Όνομα Αρχείου:Senario_Parakmi_Ptosi_Byzantiou.zip
Υποβλήθηκε στις: 01.08.2013 12:17
Ιδιοκτήτη:Όλοι
Θεάσεις:10996 Θεάσεις