Λεπτομέρειες για Βεβαίωση/Δήλωση Δ/ντή Σχολείου για τη θέση Υπηρεσίας & Άσκηση Διδακτικού έργου (6η Περίοδος Επιμόρφ)

ΙδιότηταΤιμή
Όνομα:Βεβαίωση/Δήλωση Δ/ντή Σχολείου για τη θέση Υπηρεσίας & Άσκηση Διδακτικού έργου (6η Περίοδος Επιμόρφ)
Περιγραφή:

Αφορά στο έντυπο βεβαίωσης / δήλωσης του διευθυντή του σχολείου που θα κατατίθεται από τους εκπαιδευτικούς κατά την εγγραφή τους σε πρόγραμμα επιμόρφωσης της 6ης επιμορφωτικής περιόδου σχετικά με τη θέση υπηρεσίας τους, την άσκηση διδακτικού έργου και τις συναφείς ειδικότητες

Όνομα Αρχείου:bebaiosi_dnti_synafeis_teacher_20141125.pdf
Υποβλήθηκε στις: 28.01.2014 12:37
Ιδιοκτήτη:Όλοι
Θεάσεις:28156 Θεάσεις