Λεπτομέρειες για ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (http://ebooks.edu.gr)

ΙδιότηταΤιμή
Όνομα:ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (http://ebooks.edu.gr)
Περιγραφή:

Σύνδεσμος προς τον επίσημο δικτυακό τόπο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (e-books), όπου εντοπίζονται σχολικά βιβλία μαθητή εμπλουτισμένα με διαδραστικό ψηφιακό υλικό (εμπλουτισμένα html), όλα τα σχολικά βιβλία μαθητή σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή html, καθώς και όλο το διδακτικό πακέτο για κάθε μάθημα, που περιλαμβάνει το βιβλίο μαθητή, τετράδια εργασιών, βιβλίο εκπαιδευτικού κ.α. σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ενημερωτική Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και τις σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (165098/Γ1/13-10-2014).

Όνομα Αρχείου:Άγνωστος
Υποβλήθηκε στις: 16.10.2014 19:13
Ιδιοκτήτη:Όλοι
Θεάσεις:1601 Θεάσεις