Άρθρα

16/05/2012 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΣΕ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

news_epimorfosiΠαρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση του Μητρώου Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου,

μέχρι τη Δευτέρα 28 Μαΐου 2012, 11:00 πμ,

προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο ΚΣΕ Β' επιπέδου και από τους νέους φορείς που έχουν ήδη υποβάλει αιτήματα απόδοσης κωδικών πρόσβασης στο Πληροφοριακό σύστημα της Πράξης. Αιτήματα νέων φορέων για απόδοση κωδικών, που θα κατατεθούν μετά το πέρας της τρέχουσας εβδομάδας, εκτιμάται ότι δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν σε χρόνο που θα επιτρέπει στους φορείς αυτούς να υποβάλουν έγκαιρα την αίτησή τους και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξή τους στο Μητρώο ΚΣΕ Β' επιπέδου.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να «κατεβάσουν» το πλήρες περιεχόμενο της Πρόσκλησης, συνοδευόμενο από οδηγίες και παραρτήματα, εδώ, ενώ εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος είναι διαθέσιμο εδώ.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά μέσω του παρόντος δικτυακού κόμβου http://b-epipedo2.cti.gr → (Επιλογή) Υποστηρικτικές Δομές → (Επιλογή) Help Desk Έντυπο Υποβολής Ερωτήματος (εδώ).