Λεπτομέρειες για Eγχειρίδιο χρήσης MIS - Επιμορφωτές Β επιπέδου ΤΠΕ μοντέλου μεικτής μάθησης - Συμπλήρωση και Υποβολή Φόρμας 5 και 7

ΙδιότηταΤιμή
Όνομα:Eγχειρίδιο χρήσης MIS - Επιμορφωτές Β επιπέδου ΤΠΕ μοντέλου μεικτής μάθησης - Συμπλήρωση και Υποβολή Φόρμας 5 και 7
Περιγραφή:

Αφορά στο εγχειρίδιο χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) του έργου από τους επιμορφωτές Β' επιπέδου ΤΠΕ που συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης μοντέλου μεικτής μάθησης το οποίο περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση και υποβολή των φορμών 5 & 7.

Όνομα Αρχείου:manual_forms_5_7_blended_20131106.pdf
Υποβλήθηκε στις: 06.11.2013 16:28
Ιδιοκτήτη:Όλοι
Θεάσεις:4971 Θεάσεις