Λεπτομέρειες για Εγχειρίδιο Χρήσης MIS - Υποψήφιοι Επιμορφούμενοι Εκπαιδευτικοί (Πιλοτική Εφαρμογή Μικτού Μοντέλου Μάθησης)

ΙδιότηταΤιμή
Όνομα:Εγχειρίδιο Χρήσης MIS - Υποψήφιοι Επιμορφούμενοι Εκπαιδευτικοί (Πιλοτική Εφαρμογή Μικτού Μοντέλου Μάθησης)
Περιγραφή:

Αφορά στο εγχειρίδιο χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) του έργου από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς/ υποψήφιους επιμορφούμενους β' επιπέδου. Περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με την υποβολή αίτησης συμμετοχής στα προγράμματα επιμόρφωσης β' επιπέδου για την πιλοτική περίοδο της 1ης φάσης εφαρμογής του μικτού μοντέλου μάθησης, με την ανάκτηση κωδικών για την είσοδο στο Πληροφοριακό σύστημα, κλπ.

Όνομα Αρχείου:20130621_TeachersRequestsManualBlended.pdf
Υποβλήθηκε στις: 25.06.2013 10:26
Ιδιοκτήτη:Όλοι
Θεάσεις:15888 Θεάσεις